جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب ردیاب بالانس دستی

فلزیاب انتنی که طبق اصول رادار برای ردیابی عمل نماید یا ردیاب انتنی که دارای مدار الکترونیکی طبق اصول رادار میباشد برای جستجو یا کاوش طلا یا انواع فلزات نیاز به بالانس دستی یا بالانس اتوماتیک ندارد زیرا فلزیاب فرکانسی که طبق اصول رادار عمل مینماید شرایط تنظیمات از خصوصیات عملکرد رادار را دارا است و فلزیاب راداری فرکانسی از نوع فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری طبق تنظیمات تفکیک ادیت EDIT با عد وی دی ای  VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میتواند موقعیت طلا یا انواع فلزات را با تفکیک مشخص نموده و نیاز به تنظیمات بالانس زمینی یا بالانس دستی یا بالانس اتوماتیک ندارد

 

WWW.TJA777.IR

WWW.HFX11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب تصویری

گنج یاب

فلزیاب ردیاب فرستنده گیرنده

فلزیاب آنتنی که ردیاب حرفه ای باشد باید بتواند عملیات شعاع ز نی و ردیابی و نقطه زنی را طبق اصول رادار به انجام رسانده و در مدارهای که بنابر رادار فرکانسی طراحی میگردد نیاز به فرستنده یا گیرنده مجزا نداشته و فلزیاب ردیاب که فرستنده و گیرنده مجزا از هم داشته باشد طبق اصول رادار با شرایط فرکانس عمل ننموده بلکه بنابر شرایط مغناطیس عمل میکند و از وضعیت تعیین امواج الکترو مغناطیس با تعیین شکل موج مشخص مانند فانگشن ژنراتور عمل مینماید

فلزیاب ردیاب راداری دارای تنظیمات تفکیک ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد

 

WWW.TJA777.IR

WWW.FRH11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب فوق پیشرفته

نقطه زن

فلزیاب ردیاب حرفه ای

فلزیاب که در دسته فلزیاب انتنی باشد و بعنوان فلزیاب ردیاب حرفه ای معرفی گردد باید دارای تنظیمات تفکیک ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD باشد و برترین نوع ردیاب حرفه ای از دسته فلزیاب انتنی فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات ذکر گردیده میباشد و فلزیاب حرفه یا از نوع فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری برای انجام عملیات جستجو نیاز به بالانس زمین یا بالانس هوائی ندارد چون رادار نیاز به بالانس برای انجام عملیات تفکیک و جستجو ندارد

 

WWW.TJA777.IR

WWW.MDT11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب پیشرفته

فلزیاب تصویری

زیر مجموعه ها