جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

شکل مولکولی و اتمی مواد معدنی و منابع صحنه کار یا فلزات و طلا موقعیت ذرات انرژی یا ذرات مغناطیسی را پدید می اورد و ذرات مغناطیسی یا انرژی ذرات بر روی نحوه عملکرد فلزیاب برای تشخیص و تفکیک اثر مستقیم میگذارد در نتیجه ترکیب مولکولی یا اتمی فلزات یا طلا یا مواد معدنی و منابع صحنه کار وضعیت ذرات را شکل داده و این ترکیب جریان جستجو را برای مشخص نمودن مرکز هدف اصلی یا طلا با خصوصیات خود فلز مورد نظر یا طلا با تغییرات روبرو نماید و مشخص نمودن خصوصیات اصلی جریان مولکولی طلا یا فلز مورد نظردر صحنه کار با شرایط تشخیص خواص فرکانسی در میدان الکتریکی و مغناطیسی از طریق امواج الکترو مغناطیس تشخیص داده میشود و تشخیص طلا یا فلز مورد نظر در این موقعیت با فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT یا وی دی ای دیسک  VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X برای عمل تفکیک در تنظیمات پایه اساسی BASIC ADJUSTMENT فراهم میگردد چون میتواند شرایط انرژی فرکانس طلا یا فلز تعیین شده در عدد وی دی ای VDI را از ذرات مغناطیسی یا انرژی دیگر مواد یا منابع مجزا تشخیص داده و تفکیک نماید

فلزیاب به نقاط دارای ذرات مغناطیسی با انرژی بالا تر نسبت به اطراف خود پاسخ یا واکنش واضحتری نشان میدهد و در زمین الوده یا کوهستانی این شرایط شدت بالاتری را دارا است زیرا منابع با یکدیگر انتقال ذرات بیشتری را دارد و این وضعیت میتواند نقاطی با انرژی بالائی را در اطراف فلزات بخصوص طلا ایجاد نماید که در این موقعیت جداسازی انرژی طلا یا انواع فلزات است که جریان تفکیک را برای تشخیص مرکز طلا یا مرکز هدف اصلی را تشخیص داده و مشخص نمود و تشخیص انرژی در فرکانس طلا یا انواع فلزات در چنین صحنه کاری عملیات جستجو را با موفقیت روبرو مینماید و این نوع تشخیص برای تفکیک در حد توان فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X با تنظیمات وی دی ای سینس VDI SENS و وی دی ای دیسک VDI DISC میباشد چون میتواند انرژی فرکانس با تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم از انرژی دیگر مواد و فلزات و شرایط مغناطیسی تشخیص داده و مشخص نماید

فلزیاب ذرات زمین یا فلزیاب ذرات خاک یا فلزیاب ذرات طلا را میتواند بصورت مجزا تشخیص داده در صورتیکه دارای توان تفکیک طلا با عدد VDI و ابعاد هدف یا تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD از نوع فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی میباشد

ذرات در صحنه کار یا زمین در اصل ذرات داخلی مواد معدنی یا منابع میباشد که ترکیبی مولکولی و اتمی مواد معدنی و منابع را میگویند که این ترکیب میتواند به نسبت نوع فلزات مربوط به یک فلز یا مواد معدنی و منابع سرد یا فلز یا مواد معدنی و منابع گرم باشد که البته به انتقال ذرات یا انرژی بین مواد متضاد نیز به ان میگویند

حاصل ارتباط این ذرات با یکدیگر در محیط اطراف خود به نسبت فلزات یا مواد معدنی گرم با مواد معدنی یا فلزات سرد جابجایی ذرات را ایجاد نموده که در بین این جابجایی انرژی حاصل بین فلزیا مواد معدنی گرم با فلز یا مواد معدنی سرد انجام میشود که در حین این نقل و انتقال انرژی ذرات میدان مغناطیس مربوط به مواد معدنی و دیگر فلزات در محیط اطراف صحنه کار شکل میگیرد

این ذرات جابجایی شده ایجاد میدان مغناطیس متفاوت نموده که این میدان مغناطیس که در اثر جابجایی ذرات پدید میاید میتواند فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا مگنت یا یون یاب یا تسلا را با اختلال در عملکرد روبرو نماید و ثبات خود را از دست داده و واکنش بی دلیل ایجاد نماید

زیر مجموعه ها