جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب تصویری با تفکیک لکه رنگ از طریق عدد VDI و اصول رادار تصویری طبق قانون تفکیک در فلزیاب درجدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میتواند نوع هدف یا طلا را مشخص نماید

 در برنامه نرم افزارتفکیک رنگ COL PRO در فلزیاب تصویری که با عدد VDI عمل مینماید این موضوع را از نظر علمی در تفکیک و عملکرد فلزیاب تصویری اثبات مینماید که لکه رنگ های متفاوت نسبت به هر طبقه فلز یا طلا بنابر نوع انرژی در فرکانس فلزات و طلا به همراه عدد VDI مربوط به همان هدف اشکار میگردد

فلزیاب تصویری تفکیک داربا برنامه نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO  این قانون که فلزیاب تصویری طبق اصول رادار عمل مینماید را مشخص و به اثبات می رساند

 برنامه نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO  فقط بر روی فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X طبق اصول رادار زمینی دستی عمل مینماید

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

فلزیاب تصویری هر بار که ازهدف یا طلا عبور میکند تصویری متفاوت می دهد ولی در مگنتومتر که بعنوان فلزیاب تصویر مگنتومتر ارائه میگردد تصاویر به یک شکل اشکار میگردد که خارج وضعیت اشکار شدن تصاویر در فلزیاب تصویری طبق راداری تصویری با تفکیک میباشد

 هر مرحله که از روی یک هدف یا طلا با فلزیاب تصویری واقعی عبور مینمایید باید طبق قانون تشخیص انرژی در فرکانس در اثر تغییر میدان الکتریکی سطح طلا یا منابع صحنه کار لکه رنگ ها متفاوت اشکار شده و نباید با هر دفعه عبوراز روی طلا یا فلزات لکه رنگ ها یکسان باشد و لکه رنگ های با ترکیب جداگانه باید اشکار گردد

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

فلزیاب زمین رطوبت داشته باشد توان تشخیص در عمق و پیدا کردن مرکز طلا یا هدف اصلی بخصوص گنج را از دست می دهد و رطوبت زمین میتواند درتراکم انعکاس سیگنال علائم هدف اصلی یا گنج اختلال ایجاد نموده و این علائم سیگنال با تراکم اولیه از مرکز هدف اصلی یا طلا بخصوص گنج طلا یا اثارباستانی به سمت فلزیاب یا طلایاب بازتاب نشده و انعکاس سیگنال علائم طلا یا گنج  دچارعدم تمرکز سیگنال علائم شده و سیگنال علائم طلا یا گنج طلا یا فلزات با زاویه های متفاوت در اثر رطوبت قرار گرفته در سطح صحنه کار بازتاب میشود

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

زیر مجموعه ها