جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب تفکیکی باصدا زمینه  دارای قدرت تشخیص و تفکیک انواع فلزات با صدای زمینه متفاوت در نوسان صدا زمینه میباشد و این نوع صدا زمینه برای هر نوع فلز با دیگر فلزات متفاوت میباشد و تشخیص کار با صدا زمینه نیازمند تجربه بالا برای تشخیص تفاوت صدا در تفکیک فلزات متفاوت میباشد و تشخیص صدا زمینه برای یک فلز جدید یا فلز قدیمی در این نوع فلزیاب ها بسیار تفاوت داشته و بر روی فلز جدید تغییر نوسان صدا کمتر از نوسان تغییر صدا بر روی یک فلز قدیمی یا طلا قدیمی میباشد  

در سیستمهای فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که دارای تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX میباشد و از نوع صدا دار هم هستند برای کاوش اهداف در عمق زیاد این سیستمها با صدا یکسره یا صدا زمینه طراحی میگردد تا اپراتور بتواند نوع هدف را در عمق زیاد نیز تشخیص دهد.

سیستمهای صدا زمینه یا صدا یکسره دارای حالات تنظیماتی مختلفی در نوع پیشرفته خود میباشد که اپراتور با تعیین این تنظیمات میتواند نوع صدا مورد نظر را برای تشخیص تغییر دهد تا در مناطق مختلف برای اهداف متفاوت این تغییرات را در تنظیمات صدا ایجاد نماید.

در نوع فلزیاب صدا زمینه یا صدا یکسره اپراتور میتواند تنظیمات را به حالت صدای تند تن یا تیک تیک پالس یا بم تنظیم نماید که این تنظیمات از نوع سیستمها فلزیاب فوق پیشرفنه میباشد.

تغییرات در صدای زمینه سیستم فلزیاب در اثر برخورد با هدف ایجاد میگردد بستگی به نوع هدف دارد اما اپراتور باید بر روی تغییرات صدا در این نوع سیستمها فلزیاب تجربه و مهارت داشته باشد تا بتواند براحتی نوع هدف و تغییرات از دیگر منابع را تشخیص دهد.

نوع شنوائی افراد در شکل تشخیص تغییرات در صدا سیستم فلزیاب اثر دارد و برای همین در سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی از تنظیمات مربوط به انواع صدا بهره برده شده است تا توان تشخیص اپراتور یا کاربر و وضعیت تفکیک اهداف با صدا براحتی به انجام برسد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

فلزیاب صوتی در چندین نوع متفاوت نسبت به نوع مدار فلزیاب طراحی و ساخته میشود و بیشتر اشخاص فلزیاب را یک فلزیاب صوتی از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR میدانند و فلزیاب صوتی در انواع گوناگون دارای تشخیص با صدا به شکل ها متفاوت میباشد

 

فلزیاب پالسی یا فلزیاب BFO یا فلزیاب VLF توان بالای در تشخیص اهداف در عمق زیاد نمی باشد و برای همین است که بر روی این نوع سیستمها فلزیاب از کوئل یا لوپ یا لوپ کابلی با ابعاد بزرگ تر یا سنسور مغناطیسی سری بهره برده میشود تا شاید توان پیدا نمودن اهداف در عمق زیاد را داشته باشد

 

فلزیاب پالسی نمی تواند با صدا متفاوت یک هدف را از یکدیگر تفکیک نماید بلکه فقط میتواند با حالت افزایش یا کاهش صدا اهنی و غیر اهنی تفاوت فلز یا هدف را مشخص نماید

 

تنها فلزیاب که میتواند با نوع صدا هدف را از یکدیگر تفکیک نماید فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی است که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد و به همراه این نوع تنظیمات دارای تنظیمات مربوط به صدا تن اجاست TONE ADJUST و کلید PU/TON و کلید ادیو مد AUDIO MODE و ادیو دیسک AUDIO DISC میباشد و با تغییر نوسان بر روی صدا زمینه اهداف را از یکدیگر اهداف را تفکیک نمود و با وجود چنین صدای در فلزیاب میتوان منابع دیگر مانند سنگ ها و رسوبات و ذرات و نمک و ...... را از هدف واقعی تشخیص داده و این فقط در صورتی قابل اجراء است که اپراتور یا کاربر بر روی انواع اهداف و منابع و فلزیاب تمرین نموده و به ساختار تغییر صدا و نوسان در صدا زمینه را بدست اورده و با ان تغییر نوسان صدا زمینه را بدست اورد

 

فلزیاب که بتواند با صدا تفکیک نماید باید اهداف را در عمق زیاد نیز با صدا تفکیک نماید امکان دارد بعضی فلزیاب ها از نوع فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و فلزیاب TR و .. اهداف را در سطح یا عمق کم با صدا متفاوت تفکیک نماید ولی توان تفکیک اهداف در عمق زیاد را نداشته و در عمق زیاد نمی تواند اهداف را مشخص نماید

 

فلزیاب و تشخیص با صدا در عمق زیاد برای اهداف با اندازه کوچک در حال حرکتی با تعادل کامل از طریق فلزیاب با صدا زمینه یا فلزیاب با صدا یکسره قابلیت بالاتری داشته.

 

در این نوع عملیات با صدا توانائی سیستمها فلزیاب که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX میباشد اهداف کوچک در عمق زیاد را راحتر کاوش مینماید.

 

در این سیستمها فلزیاب صدا زمینه یا فلزیاب صدا یکسره در صورتی که تنظیمات تن اجاست TONE ADJUST و پالس و تن PU/TON وجود داشته باشد در تشخیص نوع هدف به همراه دیگر تنظیمات اپراتور را یاری مینماید.

 

صوت خوب ان صدای است که با ثبات در حین حرکت و نقطه زنی اپراتور را از تغییرات مطلع نماید.

 

 

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

 

فلزیاب تفکیکی فرکانس القائی یا فلزیاب  FCD یا فلزیاب جذبی یک نوع فلزیاب فوق پیشرفته طبق اصول رادار زمینی دستی با تفکیک عدد VDI میباشد که طراحی و ساخت این نوع فلزیاب از پیشرفته ترین نوع فلزیاب در دنیا میباشد که طراحی و ساخت این نوع فلزیاب ها در انحصار کمتر طراح یا تولید کننده فلزیاب در دنیا میباشد

فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب  FCD یا فلزیاب جذبی برای این مورد توجه اپراتور یا کاربر حرفه ای میباشد که توان بالای در تفکیک اهداف بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE دارا میباشد

تفکیک به این معنا است که سیستم فلزیاب بتواند هر نوع هدف را با عدد VDI بصورت مجزا تفکیک نماید و این عمل فقط در فلزیاب های قابل انجام است که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX باشد

اینکه یک فلزیاب بتواند بین هدف اهنی و هدف غیراهنی را تشخیص دهد در اصل توان تشخیص تفاوت فلزات را داشته و توان تفکیک ندارد و برای این است که ان گروه که فلزیاب های را ارائه مینمایند که فقط میتواند تفاوت بین اهنی و غیر اهنی را تشخیص دهد در مطالب خود ابراز مینمایند که تفکیک در فلزیاب ها وجود ندارد در ابتدا برای این است که سیستم فلزیاب خود را بفروش برسانند و به خریدار اعلام نمایند که فلزیاب ها انها برترین است و دیگر فلزیاب ها نیز نمی تواند تفکیک نماید و فقط تفاوت را تشخیص میدهد یا اصلاً با قانون جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE اشنائی ندارد و اطلاعات علمی و فنی در این زمینه ندارند

 سیستمهای فلزیاب فرکانس القائی یا جذبی در عملیات تفکیکی دارای توان بیشتری میباشند و همین توان بالا در سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای صدا زمینه میباشد صدق مینماید و در نوع فلزیاب دارای صدا زمینه  هر کونه تنظیمی را که اپراتور بر روی تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX تعیین گردد سیستم بر روی همان هدف صدای مربوط هدف در نوسان صدا زمینه ایجاد میگردد یا صدا واکنش خود را دارا میباشد

فلزیاب انتنی و رادرای و فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب فرکانس القائی یا جذبی نیز دارای توان بالا در تفکیک و مشخص نموده اهداف میباشد این نوع فلزیاب نیزدارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX میباشد که فلزیاب انتنی و فلزیاب تصویری از این نوع فلزیاب نیز میتواند به بهترین نحو نوع اهداف را تشخیص دهد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

زیر مجموعه ها