جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب تصویری رادار تصویری

فلزیاب تصویری طبق اصول رادار تصویری در اصل طراحی و ساخته شده است

کلیه سیستمهای فلزیاب تصویری و فلزیاب عددی و فلزیاب راداری و لکه رنگی و رنگی و دوربین حرارتی راداری زمینی تصویری که بعنوان سیستم فلزیاب تصویری یا با روش فلزیاب تصویری عمل مینماید از شرایط رادار تصویری بهره برده و شرایط عملکرد سخت افزار فلزیاب تصویری متعلق به سیستمهای فلزیاب جستجوگر زمینی را از روی رادار تصویری برداشت و تبدیل و قابل انتقال گردیده است.

تمامی سیستمهای IMEGER /COL PRO فلزیاب تصویری دنیا دارای نرم افزار لکه رنگی میباشند که این دسته سیستمها فلزیاب تصویری به چند نوع گوناگون تقسیم میشوند طراحی این نوع نرم افزار ها فلزیاب تصویری که به P.I.P یا P.P.I  معروف میباشند از روی اصول نرم افزار رادارتصویری طراحی و تبدیل شده است.

مختصات یابی فلزیاب تصویری از موضوعات مطرحی در سیستمهای فلزیاب تصویری برای تشخیص محل هدف یا طلا میباشد و در رادار زمینی دستی یا هر نوع سیستم فلزیاب تصویری ترکیب مختصات روی صحنه کار با مختصات در صفحه نرم افزارفلزیاب تصویری بر روی صفحه نمایشگر وتعیین امکان ارتباط بین این دو مختصات میتوان محل دقیق هدف یا طلا را تا حدودی مشخص نمود

 

 

تنظیمات تفکیک فلزیاب

تنظیمات تفکیک فلزیاب طبق دستورگرفته شده از مدار فلزیاب یا مدارطلایاب به انجام میرسد

انچه که از تفکیک فلزیاب بر میاید جدا سازی ساختمان کلی اهداف و طلا از یکدیگریا منابع و مواد معدنی  میباشد و این طبقات اهداف یا انواع فلزات جدا شده میتواند نزدیک به هم یا هم مکان با هم باشد.

انجام عملیات تفکیک فلزیاب با در نظر گرفتن الیاژ و عمق هدف و نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار به انجام میرسد.

تفکیک فلزیاب در اصل در تنظیمات مدار اصلی فلزیاب قابل اعمال میباشد و هر چه اپراتور در این تنظیمات اعمال نماید سیستم فلزیاب به همان منابع واکنش نشان داده که در سیستم فلزیاب تعیین گردیده است و بصورت اعداد و تصویر یا لکه رنگ یا رنگ اشکار میگردد

اگر در تنظیمات نرم افزاری فلزیاب  تصویری که دارای  برنامه تفکیک بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد و با رنگ و اعداد و تصاویر و لکه رنگ نوع هدف و طلا و منابع از یکدیگر مجزا میگردد نیز تشخیص نوع اهداف و منابع و جدا سازی انها از تنظیمات فلزیاب مربوط به تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X از مدار اصلی فلزیاب جستجوگر میباشد.

در فلزیاب تصویری بعد از تصویرگیری لکه رنگ و اعداد و رنگ و تصاویر ظاهر شده در مراحل اولیه نوع هدف یا طلا را به وضوح مشخص نمی نماید وبا تغییر در تنظیمات برنامه نرم افزارفلزیاب تصویری  اپراتورفلزیاب میتواند مسیر تشخیص بین منابع و اهداف یا طلا را مشخص نماید.

پس تفکیک و تشخیص در برنامه لکه رنگی یا عددی یا تصویری یا تشخیص رنگ و صدا و حرکت انتن از مدار اصلی فلزیاب که اپراتور تعیین مینماید ترکیب میگیرد و تشخیص ان در برنامه نرم افزار بر روی صفحه نمایشگر از موضوعاتی میباشد که اپراتورفلزیاب باید با فیلتر یا ایجاد تغییرات در برنامه نرم افزاری فلزیاب تصویری بر روی صفحه نمایشگربتواند ترکیب وجود منابع و مواد معدنی از هدف مورد نظریا طلا را جدا نماید

البته در برنامه تفکیک رنگ COL PRO فلزیاب تصویری اعداد جدول VDI SCALE را میتوان در برنامه نرم افزار تعیین نمود تا بتوان طبقه هدف یا طلا را تشخیص داد.

فلزیاب تصویری تصویر لکه رنگ

فلزیاب تصویری تصویر لکه رنگ را از انچه که مدار اصلی فلزیاب تصویری مشخص نموده است اشکار مینماید  

تشخیص اعداد و رنگ و لکه رنگ و تصاویر در نوع تصویری و واکنش در دیگر فلزیاب ها  مانند واکنش انتنی یا صدا زمینه از تشخیص  مدار اصلی سیستم فلزیاب شکل میگیرد

هر میزان تنظیمات یک سیستم فلزیاب نسبت به موقعیت صحنه کار و الیاژ هدف یا طلا با صحت به انجام برسد نوع تشخیص سیستم فلزیاب با توان بالاتری موقعیت هدف یا طلا را بدست خواهد اورد یا ذرات یا سیگنال دیگرمنابع را از اهداف اصلی یا طلا  اشکار مینماید و این فلزیاب تصویری تشخیص میتواند بصورت اعداد یا رنگ و لکه رنگ و تصاویریا صدا و حرکت انتن  باشد و در سیستم فلزیاب تصویری میتواند واکنش بصورت عددی یا تصویری رشکار گردد یا سیستم فلزیاب تصویری  به شگل تصویر و اعداد و رنگ و لکه رنگ و تصاویر ظاهر میگردد

در صورتیکه یک اپراتور فلزیاب تصویری در تغییرات بر روی تنظیمات برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری مهارت یافته باشد میتواند با تغییرات بر روی تنظیمات نرم افزار شرایط وضعیت رنگ یا لکه رنگ یا تصاویر و اعداد را مشخص نماید.

سیستم فلزیاب یا فلزیاب تصویری لکه رنگ یا اعداد یا صدا یا حرکت انتن یا رنگ و تصاویر از وضعیت تشخیص مدار اصلی فلزیاب با تفکیک طبق اصول رادار بهره میبرند و طبق اصول رادار هر نوع تغییر در رادار مورد بررسی و به ثبت میرسد تا اپراتور بصورت ازاد تر از دید سیستم فلزیاب نسبت به واکنش ها عوامل ایجاد کننده تغییرات ارزیابی بدست اورد تا بتواند اهداف یا طلا را از دیگر منابع مجزا نماید.

تا در صورت انحراف در تشخیص یا معدل گیری توسط سیستم فلزیاب تصویری با ارزیابی یا فیلتر نمودن در عملیات تصویری یا عددی بتوان این انحراف را کاهش داده یا بین منابع با علائم مربوط به هدف مورد نظریا طلا  تفاوت را بدست اورد.

 

زیر مجموعه ها