جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب مگنتومتر در اصل و ذاتاً گنج یاب TREASURE FINDER  نیست ولی مگنتومتر را بعنوان گنج یاب معرفی مینمایند و طلا قدیمی یا گنج طلا GOLD TREASURE را فلزیاب مگنتومتر یا مگنتی یا تسلا در هر شرایطی نمیتواند تفکیک نموده یا تشخیص دهد و این مشگل در فلزیاب پالسی PI نیز برای عمق زیاد وجود دارد و شرایط عملکرد مدار مگنتومتر یا تسلا یا مگنتی و فلزیاب مغناطیسی MAGNETIC METAL DETECTOR یا پالسی PULSE  تشخیص امواج الکترو مغناطیس حاصل از میدان الکتریکی و مغناطیسی برای تشخیص فرکانس طلا GOLD FREQUANCY را ندارد

 

عوامل خطای ردیاب

فلزیاب سنگ یا کانیها که سیگنال با شکل سیگنال طلا یا شبیه طلا را منعکس مینماید میتواند به جای طلا تشخیص داده و مشخص نماید و این منابع یا سنگ ها در زمانی که دارای تغییرات از میدان مغناطیس دیگر مواد معدنی و منابع صحنه کار قرار میگیرد جهت مغناطیسی مخالف را در خود گرفته و همین موضوع میتواند METAL DETECTOR یا فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب پالسی PI یا دستگاه مگنتومتر یا مگنتی یا تسلا را برای تشخیص دچار انحراف نموده و فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی این جهت و تغییر جهت میدان مغناطیس پدید امده در اثر نیروی وارده از دیگر مواد معدنی و منابع صحنه کار را به جای هدف اصلی یا طلا یا گنج تشخیص دهد 

 

فلزیاب اختلاف طلا دو منطقه

فلزیاب که قدرت تفکیک طلا را با عدد وی دی ای VDI داشته میتواند دیگر منابع یا فلزات یا کانیها یا سنگ ها که خود را شبیه طلا نشان دهد با تغییر عدد تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD تشخیص داده و مشخص نماید و فلزیاب طلا احمق را به جای طلا میتواند تشخیص دهد و در اینجا تفکیک در فلزیاب مطرح میباشد وطلا احمق در اصل پیریت میباشد که علائم و سیگنال شبیه با طلا یا گنج را بازتاب مینماید با انکه پریت یا طلا احمق دارای وضعیت دیا مغناطیس یا غیر مغناطیس میباشد

 

فلزیاب تصویری مادون قرمز

زیر مجموعه ها