جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

تشخیص فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا سیگنال ژنراتوربنابر شرایط اصول مغناطیس درمدار و سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی یا وضعیت مغناطیس میباشد

نحوه عملکرد فلزیاب مغناطیسی یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج یا مکنتومتر یا یون یاب یا تسلا توان تشخیص فرکانس را نداشته و فقط میتواند مغناطیس یا تغییر میدان مغناطیس یا یون فلزات را تشخیص داده و همین امر باعث کاهش قدرت این دسته فلزیاب یا دستگاه ها در تشخیص فلزات بخصوص طلا در عمق زیاد بویژه در روش حرکتی یا AC گردد چون مغناطیس در طول زمان حرکت در فاصله زمانی میتوان دچار تغییر نیرو یا ترکیب درشکل شرایط مغناطیس خود گردد

طلا دارای مغناطیس بالایی نمی باشد که توسط فلزیاب مغناطیسی یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج یا مگنتومتر یا یون یاب یا تسلا در عمق زیاد بخصوص در روش حرکتی AC قابل تشخیص باشد یا این دسته دستگاه ها یا فلزیاب ها قدرت تشخیص طلا را در عمق زیاد ندارد

فلزیاب مغناطیسی یا مغناطیس سنج یا مگنتومتر یا مگنت در روش حرکتی یا AC در حین جستجو با اختلال در تشخیص روبرو میگردد بخصوص زمانیکه در فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب ای بی IB یا فلزیاب پالسی PULSE/  PI  یا فلزیاب بی اف او BFO و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتوربا شرایط مغناطیسی حساسیت برای عمق بیشتر افزایش یابد با اختلال یا بی ثباتی روبرو میگردند

هر نوع سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسورمغناطیسی که در فلزیاب مغناطیسی یا دستگاه های مغناطیس سنج بهره برده میشود طبق اصول تشخیص وضعیت مغناطیس یا تغییر میدان مغناطیس عمل مینماید و مغناطیس در جریان سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا  سنسور مغناطیسی به خاطر ایجاد میدان های مغناطیس متفاوت در لایه های زمین در صحنه کار از خود واکنش تغییرات مغناطیسی نشان داده و توان تشخیص در سر جستجوگر با تغییرات پیاپی مغناطیسی روبرو شده و توان خود را برای کاوش طلا یا انواع فلزات در عمق زیاد از دست داده و واکنش مغناطیسی تا حد فاصله مشخصی از نظر زمانی توان تشخیص طلا یا انواع فلزات را در عمق دارا است و این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها با ثبات در روش حرکتی AC با حساسیت بالا روبرو میگردد و بیشتر توان تشخیص طلا یا فلزات را در عمق کم دارا هستند

رادار زمینی دستی یا معدن یاب یا فلزیاب فرکانس یا فلزیاب مغناطیسی میتواند لوپ متفاوت یا سرجستجوگر یا کوئل و سنسور متفاوت را برای تشخیص دارا باشد و در فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب ای بی IB یا فلزیاب پالسی PULSE یا فلزیاب بی اف او BFO و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتوربا شرایط مدار مغناطیسی ازسرجستجوگری میتوان بهره برد که طبق اصول مغناطیس عمل نماید و این دسته کوئل یا لوپ یا سنسور های مغناطیسی محدود و عملکردی نزدیک به هم داشته و قدرت کاوش طلا یا انواع فلزات را در عمق زیاد را در روش حرکتی AC برای نقطه زنی دقیق DC ندارد چون به راحتی تحت تاثیر میدان مغناطیس دیگر منابع قرار میگیرد و ثبات خود را از دست می دهد

رادار زمینی دستی یا معدن یاب یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که طبق اصول رادار میباشد از نظر عمکرد میتوان از سنسور نوری حرارتی یا سنسور التراسونیک یا مادون قرمز بصورت مجزا بهره برده شود و از دیدگاه عملکردی با کوئل یا لوپ سیم پیچ دار ویژه فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب فرکانسی بصورت مجزا یا به همراه سنسورهای ذکرگردیده بهره برده شود و با تعیین فرکانس طلا یا فلزات با عدد VDI در EDIT و وی دی ای سینس VDI SENS و ترشهولد THRESHOLD و وی دی ای دیسک VDI DISC میتوان قدرت تفکیک برای عمق زیاد را افزایش داده و به حد تعادل رسانده

زیر مجموعه ها