جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

عملکرد سرجستجوگر یا کوئل و لوپ و سنسور در فلزیاب مغناطیسی با فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی متفاوت است و در سرجستجوگریا کوئل و لوپ یا سنسور مغناطیسی در فلزیاب مغناطیسی یا مغناطیس سنج یا مگنتومتریا مگنت از مغناطیس بهره برده میشود وتعیین فرکانس در تشخیص فلزیاب مغناطیسی یا مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب وجود ندارد و نمی توان از سنسور نوری حرارتی یا مادون قرمز یا لیزز یا سنسور التراسونیک در فلزیاب مغناطیسی یا مغناطیس سنج یا مگنتومتریا مگنت استفاده نمود

در رادار زمینی دستی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی به دلیل داشتن توان تعیین نوع فرکانس فلزات یا فرکانس طلا طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میتوان از سرجستجوگر به شکل کوئل یا لوپ یا سنسورنوری حرارتی یا سنسور التراسونیک یا مادون قرمز یا لیزر بهره برد

 تکنولوژی طراحی مدارفلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که با عدد VDI عمل نماید و قابلیت تشخیص با سنسور نوری حرارتی یا مادون قرمز یا لیزر یا سنسور التراسونیک را داشته باشد انحصاری میباشد و کمتر سازنده فلزیاب یا تولید کننده فلزیاب در دنیا دارای این تکنولوژی است و برای این است که تولید و ساخت این نوع فلزیاب یا رادار زمینی دستی در دنیا محدود میباشد

سرجستجوگر در فلزیاب مغناطیسی با فلزیاب فرکانسی میتواند متفاوت باشد در هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی  مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتوربا شرایط مغناطیسی بیشتر از سرجستجوگر یا کویل یا لوپ با سیم پیچ یا سنسور مغناطیسی بهره برده میشود و در رادار زمینی دستی و معدن یاب یا فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی از کوئل یا لوپ سیم پیچ یا سنسور نوری حرارتی و سنسور التراسونیک و مادون قرمز یا لیزر بهره برده شود و دلیل ان بهره گیری از فرکانس طلا یا فرکانس فلزات میباشد

تفاوت نوع سرجستجوگرکوئل یا لوپ یا سنسوردرفلزیاب مغناطیسی با فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب فرکانسی در نوع طراحی مدارفلزیاب ها با یکدیگر میباشد یا تفاوت طراحی مدار فلزیاب موجب تفاوت درنوع سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور در ان فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب یا فلزیاب مغناطیسی یا مگنتومتریا یون یاب یا تسلا میگردد

فلزیاب پرقدرت باید بتواند یک هدف کوچک طلا را در عمق زیاد در روش حرکتی AC یا حرکت با سرجستجوگر تفکیک نماید و این عمق زیاد برای یک هدف طلا کوچک یا یک تکه طلا کوچک بستگی به عمق نهائی ان فلزیاب یا طلایاب دارد و به نسبت عمق نهائی ان فلزیاب یک تکه طلا را میتوانید در عمق قرار داده تا فلزیاب انرا پیدا نموده و تفکیک نماید

برای اینکه با فلزیاب بتوان به نهایت عمق برای کاوش یک دفینه یا گنج یا یک هدف دست یافت ابتدا اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب باید از نوع مواد معدنی ومنابع صحنه کار مطلع بوده و سپس نوع الیاژ هدف را به نسبت نوع مواد معدنی ومنابع صحنه کاردرفلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC  وتنظیمات سطح و حجم  ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X سیستم فلزیاب تعیین نموده یا اعمال گردد و تعیین درست تنظیمات تفکیک و تشخیص DISCRIMINATION وسطح و حجم یا ابعاد هدف IND SIZE را با در نظر داشتن اندازه و عمق و الیاژ هدف یا طلا و نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار در سیستم فلزیاب تعیین نمود تا سیستم فلزیاب برای کاوش نوع  و مرکزطلا یا هدف به حد مطلوب برسد.

نوع علائم منتشر شده یا دریافت گردیده در مدار سیستم فلزیاب برای تشخیص اهداف در عمق اثر میگذارد در عمق یابی هر میزان امواج و جریان و انرژی و فرکانس منتشره در حد پائین باشد توان تشخیص فلزیاب برای یک هدف در عمق زیاد افزایش یافته .

زیر مجموعه ها