جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب مغناطیسی در شرایط متفاوت مواد معدنی صحنه کارمیتواند عدد متفاوت VDI را برای تفکیک طلا یا انواع فلزات اشکار نماید که ان عدد VDI متعلق به طبقه همان هدف یا طلا در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نمی باشد

در زمانیکه سیستم فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب بی اف او BFO در شرایطی با طلا یا هدفی برخورد نماید که ان هدف یا طلا در عمق زیاد باشد یا مواد معدنی و منابع صحنه کار جریانات مغناطیسی متفاوت را ایجاد نماید عدد VDI متفاوت را بر روی  صفحه نمایشگر اعداد و رنگ و لکه رنگ و تصاویر را اشکار نماید در چنین شرایطی علائم ظاهر شده از طبقات بالاتر از طبقه واقعی جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE اشکار میگردد.

در زمینهای صاف و یکدست علائم تعیین شده برای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC از طبقات پائین تر متعلق به طبقه واقعی هدف تنظیم گردد و در صورت وجود صفحه نمایشگر علائم متعلق به هدف پائین تر از از طبقه واقعی هدف اشکار میگردد.

در این حالت تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باید برابر شرایط صحنه کار قرارداده شود تا توان سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب تا حد ممکن افزایش یابد.

فلزیاب اثر مواد معدنی بر تفکیک را باید در زمان تفکیک طلا یا انواع فلزات تشخیص داده و این فقط از روی ارزیابی مواد معدنی و منابع صحنه کار بدست می اید تا بتوان نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار را تشخیص داده و این تشخیص نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار میتواند در تفکیک طلا یا انواع فلزات اثر مستقیم گذاشته و با این روش قدرت تفکیک فلزیاب را در ان وضعیت افزایش داده تا خطا در تفکیک از بین برود

مواد معدنی و منابع صحنه کار بر روی علائم  فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  در جهت تفکیک و تشخیص DISCRIMINATION و اندازه هدف SIZE TARGET اثر گذاشته.

بهترین نوع فلزیاب ساخت ایران که قدرت تفکیک بالا برای کاوش طلا در عمق زیاد دارد و رقیبی نیز ندارد فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد که طراحی و ساخت ان انحصاری است و هر طراح فلزیاب نمی تواند چنین فلزیابی را طراحی و تولید نماید مگرانکه ان طراح در دسته دانشمندان علوم الکترونیک و رادار باشد که تعداد این دانشمندان در دنیا به تعداد انگشتان دست میباشد که این دسته دانشمندان در ایران نیز فعالیت داشته و طراحی این نوع فلزیاب ها را در اختیار دارند

زیر مجموعه ها