جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب تابش مغناطیس یا فلزیاب طیف مغناطیس را بتواند تشخیص دهد بستگی به مدار ان فلزیاب یا طلایاب دارد  و از نظر دید فلزیاب تابش مغناطیس ان دسته نیرویهای میباشد که در میدان مغناطیس بر یکدیگر وارد نموده و دو یا چند میدان مغناطیس بر یکدیگر نیرو وارد نموده و یک جریان میدان مغناطیس جدید از حاصل یا نیروها وارده شده بر یکدیگر پدید میاید و فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مغناطیس سنج یا یون یاب  تحت تاثیر این میدان مغناطیس جدید یا میدان مغناطیس میان مغناطیس میدان های مغناطیس فاصله گرفته از مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا قرار گرفته و این موارد را بعنوان میدان مغناطیس فلزاصلی یا طلا یا گنج به اشتباه تشخیص می دهد

طیف الکترو مغناطیس که نشات گرفته از شرایط میدان الکتریکی و مغناطیس هدف اصلی یا طلا که دارای افزایش انرژی شده و بصورت نوسان پیاپی اقدام به تابش مینماید از اصول تشخیص یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X برای تفکیک دقیق فلزات یا مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج میباشد زیرا این نوع فلزیاب با این تنظیمات انرژی حاصله از هدف اصلی یا طلا یا گنج را از میدان فرکانس تشخیص داده و به ان محدوده که از نظر عدد VDI و ابعاد هدف اصلی IND SIZE که طول موج و دامنه موج میباشد را در زمان دریافت تشخیص داده و واکنش دقیق به مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج نشان می دهد

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

 

فلزیاب مغناطیسی تصویرقراردادی ICONS را دارا است یک اشکال بزرگ در تشخیص اهداف یا طلا یا گنج طلا در عمق زیاد دارد و در فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مغناطیس سنج یک هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا در عمق زیاد قراربگیرد تصاویر قراردادی یا تصاویرثابت ICONS یا اعداد VDI مخالف یکدیگر یا نوع هدف در صحنه کار ظاهر میگردد یا عمق فلز طلا یا گنج طلا زیاد شود اختلاف در عدد VDI و تصاویر قرار دادی اشکار میگردد یا اعداد تصویرقراردادی ICONS یا عدد VDI در اثر افزایش عمق تفاوت داشته یا تصاویر قراردادی برای یک هدف از یک نوع  در عمق کم با عمق زیاد متفاوت میباشد و این نیز ایراد اساسی از نوع فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب بی اف او BFO که با عدد VDI عمل مینماید

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

فلزیاب تصویرثابت در اصل همان تصویرقراردادی ICONS بر روی صفحه نمایشگر دیجیتال برای تشخیص هدف اصلی یا طلا یاب گنج در بعضی فلزیاب های وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف او BF0 یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب پالسی بکار برده میشود

در دستگاه مغناطیس سنج یا مگنتومتر یا مگنت یا فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی در نوع فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب بی اف او BFO مانند محصولات شرکت وایتس یا مینلب یا گرت از این نوع تصاویر ثابت یا تصاویر قرار دادی ICONS به همراه عدد VDI در تنظیمات EDIT بهره برده می شود و زمانیکه فاصله هدف در عمق کم تا حدود 40 سانت قرار داشته باشد این دسته تصاویر ثابت یا تصاویر قراردادی با عدد VDI نزدیک به شکل و نوع هدف اصلی یا طلا اشکار میگردد ولی زمانیکه عمق فلز یا طلا بیشتر میشود این تصاویر دیگر تناقض با شکل اصلی یا عدد VDI واقعی هدف یا طلا دارد و این یک نقص اساسی این دسته فلزیاب ها در تشخیص نوع فلزات یا طلا یا گنج طلا در عمق میباشد

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

زیر مجموعه ها