چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 138

تست فلزیاب در محیط شهری با بحران بیشتر نسبت به محیط بیرون شهر قرار میگیرد زیرا در محیط شهری منابع و مواردی که علائم متفاوت داشته و نویز و پارازیت ناپایدار ایجاد مینماید بیشتر از محیط خارج شهر میباشد در هر صورت سیستم فلزیاب در درون شهر یا بیرون شهر طلا یا  یک هدف را در سطح و عمق پیدا نموده و تفکیک نماید توان عملکرد خود را نشان میدهد

فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب بی اف او BFO یا فلزیاب پالسی PI یا مغناطیس سنج یا مگنتومتر یا مگنتی یا تسلا در محدوده داخل شهر نمی توان با ثبات در روش حرکتی MOTION / AC با سر جستجوگر یا کوئل یا سنسور مغناطیسی یا لوپ پاسخ دهد یا دارای ثبات در بالانس زمین نمی باشد و نمی تواند فلزات را به درستی تشخیص دهد بخصوص برای عمق زیاد درست عمل نمی نمایند