چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 518

کیت فلزیاب حرفه ای که بصورت کیت اماده به مونتاژ یا نقشه فلزیاب بصورت عام ارائه میگردد یا در هر نوع کتاب یا اینترنت یا شبکه اجتماعی وجود دارد از دسته کیت فلزیاب حرفه ای نمی باشد زیرا فلزیاب حرفه ای در اصل یک فلزیاب با تفکیک عدد VDI میباشد

بیشتر کیت فلزیاب یا برد فلزیاب که در بازار به هر صورت ارائه میگردد از دسته فلزیاب اماتوری یا فلزیاب معمولی از نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی  مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتورمیباشد که در دسته فلزیاب های حرفه ای قرار نمیگیرد زیرا تنظیمات تفکیک با عدد VDI در طبقه تنظیمات اساسی یا تنظیمات اصلی BASIC ADJUSTMENT قرار ندارند