جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب تصویری لکه رنگ متفاوت را درهر بار تصویرگیری از روی یک هدف یا طلا در یک محدوده اشکار مینماید و این اصل عملکرد یک فلزیاب تصویری با ترکیب ساخت رادار تصویری میباشد و یک فلزیاب تصویری واقعی در هر بار که از روی هدف یا طلا عبور مینماید و تصویرگیری به انجام میرسد یک تصویر متفاوت را ارائه مینماید زیرا در هر بار تصویرگیری فلزیاب تصویری وضعیت هدف یا طلا را از نظر شرایط سطح الکتریکی اندازه گیری مینماید و این تغییر سطح الکتریکی در اثر جابجایی الکترون حول محور هدف یا طلا یا تغییر انرژی در طلا یا فلز به انجام میرسد و هر بار که با یک فلزیاب تصویری واقعی تصویرگیری مینماید اثر نیرو یا ذرات انرژی ان هدف یا طلا را با تغییر در بازتاب روبرو نموده و این انعکاس در اثر انباشتگی سیگنال در مسیر رفت و برگشت و وضعیت تغییر انرژی بازتاب شده را با افت انرژی ذخیره شده در طلا یا فلزات بخاطرتابش روبرو مینماید و لکه رنگ های متفاوت با تصویرگوناگون اشکار میگردد این روش برای فلزیاب تصویری فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X قابل اطمینان میباشد زیرا مدار فلزیاب تصویری این دسته فلزیاب ها در طراحی از اصول رادارتصویری بهره برده است و برنامه تفکیک رنگ COL PRO بر روی این دسته فلزیاب ها قابل نصب و دارای کارایی تشخیص در نوع فلزات و طلا طبق عدد VDI در لکه رنگ با رنگ تعیین شده در عدد VDI در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد