جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب مغناطیسی در اصل فلزیاب تصویری نمی باشد و برای اینکه این دسته فلزیاب را تصویری نماید یک مدار مبدل تصویری در فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا دستگاه مگنتومتر یا مگنتی یا تسلا یا یون یاب قرارداده و مدار هیچکدام از این دسته فلزیاب ها یا دستگاه طبق اصول رادار تصویری در فرکانس عمل نمی نماید و عمل این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها از تغییر مغناطیس در میدان مغناطیس میباشد و به همین دلیل دارای قدرت بالایی برای تشخیص طلا در عمق زیاد نمی باشد زیرا تغییر فرکانس را نمی تواند از فرکانس طلا در بین دیگر مواد معدنی و منابع و ذرات تشخیص داده و تغییر میدان مغناطیس را مشخص مینماید که همه مواد معدنی و منابع و ذرات دارای میدان مغناطیس میتواند باشد که این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها را با خطا در واکنش روبرو مینماید

تصویر یا لکه رنگ در فلزیاب های که تبدیل به فلزیاب تصویری شده و ذات مدار انها طبق اصول رادار تصویری نمی باشد کمتر میتواند تصاویر لکه رنگ واقعی یا حقیقی را در عمق زیاد از طلا یا دیگر فلزات با ارزش اشکار نماید و اگر تصویر نیز اشکار نماید در حد طلا در عمق کم میباشد و برای تشخیص فلزات غیر مغناطیس مانند طلا نمی تواند لکه رنگ منظم طبق اصول لکه رنگ مربوط به فلزیاب تصویری با تفکیک با عدد VDI را اشکار نماید

اگر یک فلزیاب تصاویریا لکه رنگ های یک شکل داده یا تصاویر گوناگون را بر روی صفحه نمایشگر اشکار ننماید در اصل توان تشخیص ترکیب انرژی ذرات مواد معدنی و منابع را از سیگنال علائم دیگر فلزات یا طلا نداشته و قدرت تفکیک را ندارد حال چه برای فلز نو چه برای فلز قدیمی این توان را برای تفکیک دارا نمی باشد و برای این است که این دست دستگاه ها یا فلزیاب ها را بر روی فلزات غیر طلا در عمق زیاد یا اهنربا تست میکنند

 از انجا که این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها توان تشخیص فرکانس طلا یا انواع فلزات را ندارند لکه رنگ های را که این دسته فلزیاب یا دستگاه ها اشکار مینماید بیشتر مربوط به تغییر مغناطیس میباشد و هر عاملی میتواند در صحنه کاراصلی دارای مغناطیس یا میدان مغناطیس باشد اختلال در تشخیص این نوع دستگاه ها یا فلزیاب ها ایجاد نماید و یک عامل دیگر خطا در این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها نداشتن قدرت تشخیص بازتاب فرکانس طلا یا انواع فلزات در پردازشگر تفکیک با عدد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد

فلزباب ها یا دستگاه های که ساختار واقعی فلزیاب تصویری را دارا نمی باشد و با تغییر مغناطیس عمل مینماید و فلزات را مشخص مینماید از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مغناطیسی  یا مگنتی یا یون یاب یا تسلا یا مگنتومتریا سیگنال ژنراتورمیباشد که مدار مبدل تصویری را در انها نصب مینمایند و طبق اصل رادار تصویری با مدار راداری عمل نمی نماید تا در تفکیک دارای قدرت تشخیص باشد

این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها  قدرت تفکیک با عدد VDI در پیشرفته ترین نرم افزار فلزیاب تصویری COL PRO  که مختص فلزیاب تصویری واقعی طبق اصول رادار تصویری میباشد را دارا نمی باشد