جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب ارزیابی قدرت تفکیک طلا را در بین دیگر فلزات یا انواع فلزات یا منابع و مواد معدنی را به همراه خواهد داشت ولی ارزیابی قدرت فلزیاب برای تفکیک را میتوان از قرار دادن یک فلز طلا کوچک درعمق زیاد به نسبت عمق نهایی فلزیاب بدست اورد و ارزیابی میزان توان تفکیک فلزیاب را میتوان از همین راه قرار دادن طلا در عمق زیاد بدست اورد

توان یک سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را بوسیله گفته های یک فرد یا شرکت یا سایت یا بلاگ ها نمیتوان مشخص نمود .

 در اصل باید خود فرد با ان سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب عمل نموده و عملکرد ان را مشخص نماید و این امر در زمان اموزش با سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب نیزمشخص میگردد.

اگر بخواهد از نظرتوان سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را ارزیابی نمائید با بررسی نوع تنظیمات سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب میتوان قدرت تشخیص و عمق سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را تشخیص داد.

سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب که دارای تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشند و بطبع از طریق اپراتور قابل تنظیم و دستور باشد و از نوع جذبی یا فرکانس القائی باشد توان بیشتری داشته.

در هر صورت عملیات اموزش و تمرین با سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب قدرت تشخیص ان سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را برای خود اپراتور مشخص مینماید.

ابراز اطلاعات از طریق افراد ذیضلاح که از یک محصول خوبی یا بدی بگویند سند قدرت یا عدم توانائی ان سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب نیست.