جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب طلا عمودی یا طلا افقی در زیر زمین قرار گرفته باشد با شکل متفاوت از نظر زاویه مرکز طلا مشخص مینماید یا یک هدف طلا به شکل عمودی در زیر زمین باشد دارای زاویه با فاصله بیشتری از مرکز هدف طلا واکنش در فلزیاب ایجاد مینماید یا در دیواره محدوده طلا برای فلزیاب ایجاد واکنش مینماید

در تشخیص فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب شکل قرار گرفتن هدف در زیر زمین بصورت عمودی و افقی باشد بر روی نوع زاویه بدست امده از هدف در تشخیص فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  اثر خواهد گذاشت

اهداف عمودی بر روی اطراف خود تاثیر نامنظمی گذاشته و باعث میگردد که ابعاد بزرگتر از اندازه واقعی را برای سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  ایجاد نماید و زاویه بازتاب علائم هدف عمودی بازتر است.

اهداف افقی بر روی اطراف خود تاثیر منظمی گذاشته و باعث میگردد که ابعاد با اندازه واقعی را برای سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  ایجاد نماید.

البته نا سازکار بودن مواد معدنی و منابع نیز موجب میگردد یک هدف افقی نیز ترکیب زاویه یک هدف عمودی را برای علائم سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  ایجاد نماید و هدف اگر عمودی باشد و در یک صحنه کار الوده قرار بگیرد خود موجب پراکندگی علائم میگردد که به تغییر زاویه علائم بازتاب شده یک هدف عمودی می افزاید.

زوایای پدید امده در اطراف یک هدف به شکل عمودی میتواند ترکیب علائم بازتاب شده را تغییر دهد و همین امر باعث میگردد که سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  در تفکیک و تشخیص DISCRIMINATION نیاز به تغییر نسبت به وضعیت ان هدف با شکل عمودی میباشد.

در فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  شکل عمودی یا افقی بودن هدف بر روی تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC یا اعداد VDI و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X اثر متفاوتی را ایجاد مینماید و طبقات اعداد VDI و ابعادهدف در حالت عمودی با افقی تفاوت خواهد داشت و به همان میزان نسبت به شکل قرارگرفتن عمودی یا افقی هدف تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باید تغییر نماید یا بر روی صفحه نمایشگر فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  متفاوت اشکار میگردد.