چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 536

فلزیاب شکل طراحی مداران میتواند قدرت تفکیک طلا را درموقعیت های متفاوت مشخص نماید و یک فلزیاب که بتواند طلا را در عمق زیاد تفکیک نماید مطمئناً مدار با شکل طراحی پیشرفته را دارا میباشد و فلزیاب های فوق پیشرفته برای ان که طلا را تفکیک نماید دارای تنظیمات دستی با اصول اعداد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI  میباشند

تکنولوژی در ساخت و طراحی مدار سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  مهم میباشد و شکل ظاهری یا زیبا بودن سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  نمی تواند بیانگر توان ان سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب باشد بلکه قدرت یک سیستم در تنظیمات ان سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب نهفته است.

در سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا راداری انتنی نوع طراحی بدنه یا شکل ایرودینامیک انتن یا بدنه انتن ان در عملکرد سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب اثر دارد.

سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  که دارای تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX و تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC میباشد دارای توان بالای برای تشخیص نوع هدف و منابع میباشد.

در صورتیکه یک سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب پیشرفته باشد نمی تواند حتماً دارای ظاهری شکیل باشد بلکه نوع عملکرد سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب برای کاوش هدف موثر است.