جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

طراحی مدار فلزیاب راداری فوق پیشرفته نیازمند تجربه بالا در طراحی مدار رادار میباشد و طراحی فلزیاب راداری کار هر طراح فلزیاب نمی باشد وطراحی مدار فلزیاب راداری از نوع فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب سنسوری فقط توسط دانشمندان علوم الکترونیک رادار به انجام میرسد که دانشمندان علوم الکترونیک رادار در دنیا تعداد محدودی میباشند که در زمینه رادار زمینی دستی که منشاء فلزیاب راداری دانش طراحی و ساخت دارند که ایران نیز دارای دانشمندان علوم الکترونیک رادار در زمینه طراحی و ساخت فلزیاب راداری میباشد 

هر طراحی نسبت به تجربه و توانائی خود مدارسیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  یا بدنه رادار کاوشگر یابنده یا فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  را طراحی مینماید.

 بیشتر طراحان برای بدست اوردن بازار از روشهای سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  ساده برای طراحی بهره میبرند زیرا طراحی سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  دارای تفکیک و تشخیص بسیار نیازمند دقت و داشتن اطلاعات علمی و فنی و نواوری و فن اوری میباشد.

انواع سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب با توانائی بالا طراحی میگردد که این سیستمها فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات اندازه یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X یا تفکیک و تشخیص EDIT  یا VDI DISC میباشد و اپراتور بنابر اطلاعات در تنظیمات میتواندعملیات جستجو را نسبت به صحنه کار تغییر دهد و سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب دارای توانائی کاوش اهداف از نوع فرکانسی یا استاتیکی به دلیل دقت بالا از دسته سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب میباشد که طراحان بیشتر بر روی عملیات طراحی را به انجام میرسانند اما در ایران یا بعضی کشورها سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  ولتاژی صدا داررا که با ایجاد یا قطع صدا محل هدف را مشخص مینماید به دلیل راحتی در کار بیشتر طراحی و ساخت و ارائه میگردد و بیشتر ارائه کنندکان به دلیل راحتی در کار این سیستمها فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  با وجود نواقص بنیادین انها این سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  ولتاژاقایی یا فلزیاب مغناطیسی یا مگنتومتر یا مگنتی  را ارائه نمود و بقیه سیستمها فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  را فاقد توانائی تشخیص برای خریداران معرفی مینمایند .

افراد در زمان تهیه سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  بهتر است به امکانات تنظیمات سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  توجه نمایند تا بتوانند در حالت معمولی و دستی از سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  بهره ببرند.