جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب و ساخت انواع فلزیاب در همه جای دنیا به انجام میرسد و ساخت انواع فلزیاب در شکل های متفاوت میباشد ولی مهم در ساخت فلزیاب طراحی مدار فلزیاب میباشد که قدرت فلزیاب را برای تفکیک فلزات و طلا تعیین مینماید و تفاوت ساخت انواع فلزیاب از نوع توان تفکیک فلزیاب برای انواع فلزات و طلا مشخص میگردد و ساخت فلزیاب ترکیبی یا فلزیاب با توان تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X با تمامی فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا دستگاه های مگنتومتر یا مگنتی یا تسلا در قدرت تفکیک با طلا در عمق زیاد متفاوت میباشد و فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با قدرت تفکیک عدد VDI میتواند یک هدف طلا را در عمق زیاد تفکیک نموده و مشخص نماید

ساخت سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب در نوع های مختلف میباشد این سیستمها فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب دارای مدارات مربوط به همان نوع میباشد و طراحی مدارات پیشرفته فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب توسط طراحان بزرگ به انجام میرسد و نوع ساخت سیستم  فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب که از ابتدا توسط طراح پدید بیاید نشانه جدید و مجزا بودن ان سیستم فلزیاب از دیگر سیستمها فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب میباشد.

هر طراحی میتواند سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب جدیدی را به بازار ارائه نماید که نمونه ان در بازار این محصولات وجود نداشته است.

سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب توسط فرد و دستی ساخته شود یا بصورت عمده یا تولید کارکاهی یا کارخانه ای باشد زمانی مطرح میگردد که سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب توانائی جدا سازی را داشته باشد یا اصل قضیه توانائی ان سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب در عملکرد و تشخیص میباشد.

عده ای نیز سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را از روی دیگر سیستمها فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب نمونه برداری نموده و اقدام به مونتاژ ان محصول مینمایند.

تعدادی اشخاص نیز اقدام به بکار گیری از نامهای خیلی معتبر مینمایند که اصلاً ان شرکت در محصولات مادر خود چنین محصول فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را دارا نمی باشد و برای همین امر اقدام به تعریف و تبلیغ از این سیستم  فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب مینمایند .

تعدادی از افراد کپی کن اقدام به بدگوئی از سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب مینمایند که طراحی ان توسط طراحان و شرکت های معتبر به انجام رسیده است زیرا توان رقابت یا طراحی سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب از پایه را ندارند و این عمل را به انجام میرسانند تا محصول با کیفیت پائین خود را در بازار ارائه نمایند