جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

نحوه عملکرد پاسخ انتن در فلزیاب انتنی با جابجائی ذرات انرژی از جسم خارجی به جسم با وضعیت همسان پاسخ می دهد و از انجا که انتن و هدف در یک محدوده قرار بگیرد  انتن و هدف هر دو دارای ذرات بارهای مثبت و منفی و نیرو خود میباشند و ذرات باردار انتن بعنوان یک عامل خارج از میدان ذرات باردار هدف قرار گرفته و انتن دارای میدان باردار نیرو باشد ذرات بارهای مثبت و منفی یا میدان خارجی متعلق به انتن بر هدف نیرو خود را اعمال نموده و موجب حرکت بارهای منفی و مثبت و نیرو انتن به سمت هدف و هدف به سمت انتن میگردد و این عامل جابجای بار منفی و مثبت باعث حرکت انتن به سمت هدف میگردد و اعمال نیرو انتن و جابجائی بارهای منفی و مثبت انتن و هدف عمل الکتریکی بین انتن و هدف را پدید اورده و اتم حاصله در انتن که حالت عایق در میدان خارجی از هدف را دارد بر ذرات باردار هدف نیرو منتقل نموده و این جابجائی باعث حرکت انتن به سمت هدف در شرایط دو قطبی الکتریکی میگردد این عمل از اصول عملکرد رادار میباشد .