جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

 فلزیاب فوق حرفه ای پیشرفته در اصل فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری از نوع فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی میباشد و فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری که بنابر اصول رادار طراحی گردد و دارای تنظیمات بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد از نوع فلزیاب فوق پیشرفته میباشد که این نوع فلزیاب ها حتماً باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد تا فلزیاب فوق پیشرفته حرفه ای قلمداد گردد