چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 150

فلزیاب برای کاوش طلا پنهان شده میتواند از شرایط متفاوت تشخیص بهره ببرد ولی تفکیک و کاوش طلا در عمق زیاد برای یک طلا پنهان شده نیاز به تجربه زیاد در تعیین تنظیمات و نحوه جستجو در روش حرکتی MOTION / AC یا شعاع زنی RADIUS یا نقطه زنی NON MOTION / DC دارد و در زمان خرید فلزیاب اینکه طلا یا یک هدف را فروشنده برای خریدار پنهان نموده و خریدار پیدا مینمائید  نشانه اطمینان و اعتبار و توانائی بالائی سیستم فلزیاب برای کاوش طلا در عمق میباشد

 ان شرکت یا تولید کننده فلزیاب از انجا که به عملکرد سیستم فلزیاب خود اطمینان دارد اجازه میدهند بعد از اموزش شما توان سیستم فلزیاب را خودتان ازمایش نمائید و با اطمینان کامل خریداری نمائید تا دیگر بعد از خرید حرف و حدیثی نباشد و اگر با سیستم فلزیاب در مرحله اولیه یا بعد نتوانستید بخوبی درست عمل نمائید نیازمند تجربه و مهارت میباشد