جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

طلا و فلزات دارای انرژی میباشد که این وضعیت انرژی میتواند ایجاد حرارت مختص به ان فلز یا طلا را شکل دهد و بطبع دارای مادون قرمز میباشد و شرایط تشخیص تشعشعات مادون قرمز طلا یا انواع فلزات بوسیله سیستمها فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی که طبق قانون رادار با تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD که با مادون قرمز عمل مینمایید قابل تشخیص میباشد و در نوع فلزیاب تصویری فرکانسی با مادون قرمز لکه رنگ طلا یا انواع فلزات نسبت به رنگ لکه رنگ متفاوت اشکار میگردد و با تشخیص واضحتر مشخص میگردد.