جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

خطا در فلزیاب میتواند از نویزها یا پارازیت های غیر مفید باشد و عوامل تغییر دهنده علائم میتواند از شرایط نویزها و پارازیت ها در صحنه کار پدید اید و نویزها به چند دسته عمومی تقسیم میگردد که نویز یا پارازیت حاصله از مواد معدنی و منابع و نویزها حاصله از شرایط مدار فلزیاب اصلی ترین شرایط ایجاد کننده خطا در فلزیاب میباشد

سیستمهای ردیاب یا یابنده  به دلیل بهره گیری از جریان یا انرژی یا امواج یا فرکانس  در ذات خود نویز یا منابع حرارتی را دارا میباشد و این نویزها به دو دسته هستند ؛

 دسته اول نویزها که مفید هستند و دسته دوم نویزهای که در علائم انتشاری تاثیر نامطلوب میگذارد.

لایه های زمین نیز همین شرایط را از نظر نویزها داشته که نویزها نامطلوب یا مضر از مواد معدنی یا منابع یا اهداف پوسیده شده برای سیستم فلزیاب ایجاد پارازیت مینماید که تشخیص سیستم با اعوجاج روبرو میگردد و این کانال انحرافی عامل تشخیص اشتباه سیستم فلزیاب یا هر نوع یابنده  میگردد که به استعاره به ان خطا یا انحراف میگویند.

حذف نویزها یا پارازیت ها در فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD حاصل میگردد