چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 168

دقت در زمان اموزش فلزیاب مهم است ولی مهمتر از دقت تمرین نمودن با فلزیاب در شرایط متفاوت است که مهارت را اپراتور فلزیاب میتواند کسب نماید  البته عمدتاً این اشخاصی که در زمان اموزش دقت به عمل نمی اورند در زمان تمرین نیز کم کاری نموده و حتی از روی سی دی CD یا کتابچه های راهنما نیز مطالعه نمی نمایند و  در زمان تمرین نیز بطور طبیعی پشتکار کاملی نداشته و چون از ابتدا با ضعف عمل نموده اند در مسیر عملیات تمرین و کار نیز با مشکلات روحی و روانی نیز روبرو میگردند و احساس میکنند که فلزیاب کارائی ندارد