چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 125

فلزیاب پالسی یا هر نوع فلزیاب مغناطیسی تنظیمات مربوط به اندازه طلا یا انواع فلزات را دارا نمی باشد در اصل تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD را ندارد که بتوان ذرات مزاحم را از طلا یا هدف اصلی تشخیص داده

البته این نوع تنظیمات قابل نصب بر روی فلزیاب پالسی نمی باشد زیرا مدار فلزیاب پالسی دارای شرایطی نمی باشد که بتواند مدار تفکیک بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE را بر روی ان طراحی نمود زیرا این نوع تنظیمات بر روی فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که بنابر اصول رادار زمینی دستی طراحی گردیده است قابلیت نصب داشته تا بتواند در عمق زیاد تفکیک نماید و با تعیین تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X بتوان وضعیت هدف را از نظر اندازه در عمق زیاد مشخص نمود