جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب مغناطیسی نسبت به چاه یا هوازدهی واکنش یا پاسخ بالائی داشته که این شرایط عامل خطا در فلزیاب میگردد و چاه یا کانال یا حالت هوازدهی یا هرگونه تغییر نسبت به شرایط عادی زمین موجب پائین امدن مقاومت ان قسمت صحنه کار میگردد و همین عامل میتواند موجب جذب یا حرکت علائم یک هدف به ان قسمت یا نقطه در صحنه کار گردد و در فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب ای بی IB یا فلزیاب پالسی PULSE/  PI  یا فلزیاب بی اف او BFO و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتور یا فانکشن ژنراتور این شرایط ایجاد خطا مینماید

ساختار ترکیبی هر قسمت از زمین یا صحنه کار که با دیگر قسمتها متفاوت باشد میتواند شرایط شکست یا خلاء در علائم را پدید اورد.