چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 511

فلزیاب گنج یاب را باید از دیدگاه توان تفکیک طلا نظاره نمود و فلزیاب که بتواند طلا را در عمق زیاد تفکیک نماید در اصل فلزیابی است که بتوان انرا طلایاب معرفی نمود و فلزیاب که طلا را در عمق زیاد تفکیک مینماید امکان موفقیت در کاوش طلا قدیمی یا گنج را خواهد داشت ولی این امکان است و تضمینی وجود ندارد

فلزیاب که میتواند یک هدف نمونه یا طلا را در سطح و عمق پیدا نموده و تفکیک نماید میتواند هر نوع هدف را در عمق زیاد پیدا نموده و تفکیک نماید سیستم فلزیاب که بتواند با تعیین عدد VDI یک هدف مانند طلا GOLD را مشخص نماید در همان زمینه که کاربر یا اپراتورکه میخواهد بهره ببرد یک هدف را از نوع طلا GOLD میتواند مشخص نماید 

فلزیاب که دارای تنظیمات بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد به راحتی نوع هدف از نوع طلا GOLD یا نقره SILVER یا مس COPPER یا روی ZINC و اهن IRON را بصورت مجزا با عدد VDI تفکیک نموده و تشخیص دهد این نوع تفکیک فقط از یک سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد بر میاید و دیگر فلزیاب ها که این نوع تنظیمات را در کنار یکدیگر در یک فلزیاب دارا نمی باشد نمی توانند تفکیک نموده و فقط میتواند بین یک هدف اهنی از هدف غیر اهنی را تشخیص دهد و واکنش ان برروی انواع هدف اهنی و غیر اهنی یکسان میباشد

زمانیکه یک سیستم فلزیاب میتواند یک هدف نمونه را در سطح و عمق کاوش نماید حتماً توانائی کاوش دیگر اهداف را دارامیباشد ولی اینکه شخصی نتواند با همان سیستم فلزیاب یک هدف باستانی یا طلا با قدمت زیاد را کاوش نماید ارتباطی با توانائی سیستم فلزیاب ندارد بلکه به تجربه و مهارت اپراتور یا کاربر در زمینه تشخیص و کاوش گنج دارد

این موضوع  که اپراتور یا کاربر بتواند هدف واقعی را در صحنه کار اصلی مشخص نماید به نوع تجربه و مهارت و نوع تنظیم سیستم فلزیاب در ان موقعیت دارد و به نحوه تنظیم ان سیستم فلزیاب نسبت به شرایط مطلوب تشخیص علائم بازتابی از هدف در صحنه کار باز میگردد.

فلزیاب که یک هدف را در سطح و عمق پیدا نماید و بتواند تفکیک نموده بخصوص یک هدف کوچک در عمق زیاد پیدا نماید و تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را داشته باشد بهترین فلزیاب دنیا است زیرا توان خود را نشان داده است و موفقیت در صحنه کار اصلی به تجربه و مهارت اپراتور یا کاربر بستگی دارد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز