چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 83

فلزیاب تفکیک خلاء حفره را در شرایطی میتواند مشخص نماید که ان فلزیاب طبق اصول رادار طراحی شده باشد و خلاء حفره همان شرایط هوازدهی برای کاوش حفره و چاه یا کانال در دید فلزیاب METAL DETECTOR  ایجاد مینماید و خلاء حفره یک شرایط حوزه مغناطیسی را ایجاد مینمایید که این خلاء حفره میتواند از موقعیت تغییرات لایه های زمین باشد که در این موقعیت فلزیاب مغناطیسی یا مگنتومتر یا مگنتی یا تسلا یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب ای بی IB یا فلزیاب بی اف او BFO یا فلزیاب پالسی PI با اختلال در تشخیص حفره واقعی از لایه های تغییر یافته زمین یا هوازدهی روبرو شود