جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب تصویری نحوه کار تصویر گیری را در هر مرحله تصویر گیری برای یک نقطه یا محدوده با تصاویر لکه رنگ متفاوت ارائه مینماید که این اشکار نمودن تصاویر متفاوت از یک محدوده برای طلا یا یک هدف از اصول و ذات عملکرد فلزیاب تصویری IMAGE METAL DETECTOR میباشد و در هر مرحله با انالیز یا فیلتر تصویر لکه رنگ در نرم افزار فلزیاب تصویری میتوان تصاویر متفاوت از یک محدوده یا نقطه را مورد بررسی قرار داده و در صورت درست عمل نمودن در کار با فلزیاب تصویری میتواند نتیجه انالیز یا فیلتر لکه رنگ ها برای تشخیص طلا یا هدف مورد نظر میتواند نزدیک به هم باشد البته این خصوصیات قالب بر عملکرد فلزیاب تصویری طراحی شده طبق اصول رادار تصویری IMAGE RADAR(VISUAL RADAR) میباشد