چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 971

 فلزیاب خارجی بنابر این نمی باشد که قدرت بیشتری نسبت به فلزیاب ایرانی دارا باشد زیرا فلزیاب حرفه ای ایرانی یا فلزیاب حرفه ای خارجی هر دو دارای قدرت بالا و ظاهرساده با تنظیمات معمولی میباشد و فلزیاب خارجی از نوع حرفه ای که دارای ظاهری ساده میباشد و شکل بازاری پسند ندارد بخاطر این است که مدار فلزیاب حرفه ای یا فلزیاب پیشرفته دارای قطعات حساس و دیجیتال و دارای توان بالا میباشد و همین توان بالا اجازه نمی دهد که هر نوع لوازم جانبی یا تجهیزات مانند صفحه نمایشگر دیجیتال یا کلید دیجیتال را در ان مدار بکار برد زیرا این نوع تجهیزات دارای نویز یا شرایط تغییر در جریان میباشد و بر روی مدار فلزیاب پیشرفته یا فلزیاب حرفه ای که باید با تفکیک یک هدف را پیدا نماید اختلال ایجاد نموده و توان سیستم فلزیاب از این دسته را کاهش میدهد