چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 326

فلزیاب تصویری پر خطا

خطا در فلزیاب تصویری به شرایط نوع طراحی مدار ان فلزیاب وابسته است و فلزیاب پر خطا از دسته فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب وی ال اف VLF یا دستگاه مگنتومتر تصویری یا مگنتی تصویری یا تسلا تصویری میباشد زیرا در جریان جستجو از شرایط میدان مغناطیسی بهره برده و در زمین های الوده یا سفت و سخت یا دارای وضعیت با کانیها یا سنگ ها متفاوت تحت تغییرات میدان های مغناطیس این عوامل قرار گرفته و از خود پاسخ یا واکنش از خود نشان می دهد و همین یکی عوامل خطا در این دسته فلزیاب تصویری میباشد

 

WWW.TJA121.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب تصویری

شعاع زن