چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 421

فلزیاب تصویری حذف خطا

فلزیاب تصویری که بتواند توان حذف خطا را داشته باشد باید از دسته فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD دارا باشد و فلزیاب تصویری فرکانسی با تنظیمات ذکر گردیده میتواند انواع فلزات یا تغییرات زمین یا هر نوع موقعیت در اطراف سرجستجوگر یا کوئل یا لوپی یا سنسور فرکانسی را بر روی صفحه نمایشگر آشکار نموده و با انالیز یا فیلتر قبل از تصویر گیری و بعد از تصویر گیری در نرم افزار فلزیاب تصویری میتوان لکه رنگ و عدد وی دی ای VDI هدف مورد نظر را مشخص نموده و عمل تفکیک را به انجام رسانده  

 

WWW.GALAXY25.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

     09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب انتنی

جویندگان اسیا