چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 629

گنج یاب فلزیاب روش خطوط حرکت

در روش حرکتی با فلزیاب رعایت نظم در خطوط حرکت با سر جستجوگر یا کوئل یا سنسور یا لوپ بسیار مهم میباشد و در صورتیکه خطوط حرکت از نظر فاصله یکسان نسبت به مسیر کناری یا محدوده قبلی که حرکت بر روی ان انجام شده است با فاصله دقیق یا منظم نباشد میتواند عامل نادیده گرفتن طلا یا هدف گردد یا تداخل خطوط در مسیر حرکت باعث ایجاد واکنش از سیگنال در خط قبلی گردیده و سیستم فلزیاب از خود پاسخ اشتباه نشان دهد

 

WWW.GALAXY25.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

     09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب پیشرفته