چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 468

فلزیاب اصول کار فرکانس

فلزیاب که طبق اصول فرکانس عمل مینماید طبق اصول موج فرکانسی عمل مینماید و موج فرکانسی منتشر شده از فلزیاب فرکانسی یا رادار زمینی دستی در اصل دارای شکل موج خاص را منتشر نمیکند بلکه دارای تشعشع و انرژی میباشد و این انرژی و تشعشع است که فرکانس خطی را منتشر نموده و در مقابل از بازتاب تشعشع و انرژی طلا یا انواع فلزات عمل تفکیک را طبق عدد وی دی ای VDI تعیین شده در پردازشگر خود مورد ارزیابی قرار داده و سپس در صورت همسو بودن با نوع عدد وی دی ای VDI بر روی همان فلز یا طلا تعیین شده پاسخ تفکیک را شکل می دهد

 

WWW.GALAXY25.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

     09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب پیشرفته

گنج یاب