چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 655

فلزیاب اصول تفکیک زمین ذرات مزاحم

فلزیاب که بخواهد اصول تفکیک را با قدرت بالا دارا باشد باید شرایط تنظیماتی را داشته باشد که با تعیین یا تغییر ان تنظیمات بتوان ذرات مزاحم را در زمین آلوده یا زمین کوهستانی تشخیص داده و ذرات مزاحم را از فلز مورد نظر یا طلا جداگانه تفکیک نماید

اصول تفکیک یا جداسازی ذرات مزاحم از طلا یا هدف مورد نظر در فلزیاب فرکانسی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD فراهم میباشد

 

WWW.TJA110.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب فوق پیشرفته

فلزیاب تصویری