چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 367

فلزیاب استخوان طلا گنج شرایط است که میتواند فلزیاب را در تشخیص با خطا روبرو نماید از انجا که بافت استخوان شکل گرفته شده از فسفات كلسيم و كربنات كلسيم و فسفات منيزيوم خود بطور طبیعی مدت زیادی در زیر زمین قرارگرفته باشد میتواند شرایط یک توده رسوبی املاح معدنی را برای دید فلزیاب ایجاد نماید

این املاح داخل استخوان خود در زمان حیات جانداراز امواج الکترومغناطیس مغزدر رشته های عصبی بهره برده وبطور طبیعی استخوان بدن جاندار دارای بار الکتریکی مربوط جریان الکتریکی مغز میباشد و از انجا که املاح ومواد و ترکیبات بیرونی و درونی  در استخوان این بارالکتریکی را میتواند در خود ذخیره نگهداری نموده و دچار تغییرات در شرایط خود از نظر بارالکتریکی در جریان الکتریکی مغز باشد و بطور طبیعی دارای شرایط الکتریکی باشد زیرا نیرو وارده جریان الکتریکی بر استخوان از طریق مغز بطور طبیعی میدان الکتریکی را برای استخوان ایجاد نموده و این وضعیت در بافت استخوان بعد ازمرگ جاندار درحد بسیارفوق العاده پایین با پتانسیل ثابت باقی می ماند و املاح داخل استخوان خود دارای بارالکتریکی مربوط به خود میباشد و زمانی که در زیر زمین باقی می ماند با اطراف خود جابجایی الکترونی ذرات را دارا میگردد و به مرور زمان حالت کربنی به خود گرفته و از وضعیت کربن 12 به کربن 14 تغییر یافته و این وضعیت در استخوان به مرور زمان موجب میگردد که میدان مغناطیس و میدان الکتریکی همراه هم را دارا گردیده و این وضعیت میتواند باعث گردد که سیگنال علائم شبیه به طلا یا گنج طلا در اطراف خود ایجاد نماید و تشخیص اینکه یک هدف طلا یا گنج طلا یا استخوان است در فلزیاب های مغناطیسی با میدان مغناطیس در سرجستجوگر قابل تشخیص نمی باشد و براحتی این دته فلزیاب ها خطا مینمایند

 یک فلزیاب یا طلایاب طبق رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC با تعیین عدد VDI بر روی طلا  و تغییر تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میتوان استخوان را از طلا جدا نموده و تفکیک نمود

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز