چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 486

فلزیاب تایید شده یا طلایاب مورد تایید میتواند کدام مدل فلزیاب یا طلایاب باشد و در اصل فلزیاب تایید شده در ابتدا ان نوع فلزیاب یا طلایاب میباشد که بتواند یک فلز طلا را در عمق زیاد تشخیص داده و تفکیک نماید و وجود تفکیک در فلزیاب از موارد دیگر است که میتواند فلزیاب تایید شده را مشخص نماید

توجه نمایید که فلزیاب یا طلایاب که فقط تفاوت فلز اهنی از غیراهنی را تشخیص داده یا مگنتومتریا تسلا یا مگنت با فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی میباشد از دسته فلزیاب تایید شده در زمینه تفکیک فلزات و طلا و نقره و مس و روی و اهن و نیکل و کروم و برنزو الومینیوم بصورت مجزا با عدد VDI نمی باشد

فلزیاب تایید شده که در کلیه زمینهای کاربردی فلزیاب قابلیت عملکردی دارد ان فلزیاب یا طلایاب میباشد که بتواند یک هدف طلا را در عمق زیاد تشخیص داده و تفکیک نماید که فلزیاب یا طلایاب دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE یا تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X این توان را دارد که بتواند طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE اهداف یا طلا یا انواع فلزات را با عدد VDI مربوط به همان هدف یا فلز تفکیک نموده و مشخص نماید

فلزیاب تایید شده ان فلزیاب یا طلایاب میباشد که در زمان تمرین یک هدف نمونه مانند طلا را در سطح و عمق زیاد قرارداده و فلزیاب یا طلایاب بتواند ان طلا را در سطح و عمق زیاد پیدا نموده و تفکیک نماید

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز