جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب پرانرژی و فلزیاب فلزپرانرژی را تفکیک نماید دو مقوله مرتبط با یکدیگر است و فلزیاب پرانرژی باید بتواند میدان های مغناطیس متفاوت از منابع صحنه کار را که در اثر فلزات پرانرژی شکل میگیرد ازجریان انرژی نیرومیدان الکتریکی طلا و فلرات مورد نظر تعیین شده تفکیک نماید

در این شرایط منابع و مواد معدنی که درهم و مخلوط میباشد از فشار متفاوتی که بریکدیگر وارد مینمایند وضعیت میدان مغناطیس پرفشار را از دید فلزیاب شکل داده و میدان مغناطیس این منابع در حرکت ذره الکترون سرعت بالاتر و فاصله بیشتری یافته این سیگنال علائم با حرکت افقی با فاصله از مرکز خود شکل گرفته و موجب میشود سطح دید فلزیاب یا طلایاب را تحت اشباء عمومی وضعیت صحنه کار قرار گرفته و فلزیاب تناسب در تفکیک طلا یا انواع فلزات تعیین شده را داشته باشد تا تحت تاثیرسیگنال علائم طبقه طبقه افقی گسترده شده قرارنگیرد و بتواند جریان انرژی طلا یا فلز تعیین شده در تنظیمات تفکیک با عدد VDI را جداگانه تشخیص داده و تفکیک نماید که این نوع فلزیاب یا طلایاب را دسته فلزیاب فرکانسی با اصول رادار است زیرا فلزیاب فرکانسی با این نوع تنظیمات دارای توانایی تشخیص انرژی طیف امواج فرکانس طلا یا فلز تنظیم شده میباشد و به این نوع فلزیاب که میتواند انرژی هدف اصلی یا طلا یا گنج را ازذرات دیگرمواد پرانرژی تشخیص داده و تفکیک نماید فلزیاب پرانرژی میباشد

فلزیاب مغناطیسی یا مگنتومتر یا تسلا یا یون یاب یا مگنت با فلزیاب ولتاژ القایی در این شرایط دچاراشباء سیگنال علائم پراکنده پرفشار میگردد و نمی تواند هدف اصلی یا طلا یا گنج را با تناسب از وضعیت پدید امده در دید خود قرار دهد و اهداف را نادیده میگیرد

 مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز