جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

مواد معدنی مانند نمک و اهک  گچ که رطوبت را جذب خود مینماید میتواند در وضعیتی که طلا در درون ان قرارگرفته یا مواد معدنی و منابع صحنه کاردارای نمک و و اهک و گچ و سیلیس و سنگ اذرین تخریب شده مانند رس قرار بگیرد موجب میگردد که شرایط تابش علائم طلا اصولاً با یک زاویه 30 درجه از اطراف هدف اصلی یا طلا در محدوده دیواره هدف یا طلا بازتاب میگردد که مواد معدنی گرما زا مانند اهک و سیلیس این شرایط را تشدید نموده و علائم بصورت پراکنده یا B منعکس میگردد و در ان وضعیت فقط فلزیاب که دارای قدرت تفکیک با عدد VDI و ابعاد هف IND SIZE میباشد میتواند این تفاوت را در اثر تغییرات تنظیمات تشخیص داده و مشخص نماید

مواد معدنی و منابع سفت وسخت یا گرم و سولفاتی یا کربناتی و کربنی و سیلیسی و .... اجازه بازتاب و جذب علائم متعلق به هدف اصلی یا طلا را برای سیستم فلزیاب کاهش میدهد یا از دید سیستم فلزیاب مرکز ان هدف اصلی یا طلا دور می ماند که تغییر تنظیمات میتواند موقعیت تشخیص فلزیاب را به حالت مطلوب برای تفکیک برساند

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز