چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 1102

تفاوت سنسور فلزیاب مغناطیسی با فلزیاب سنسور فرکانسی در این است که سنسورهای التراسونیک یا سنسور مادون قرمز یا سنسورنوری حرارتی در فلزیاب فرکانسی ایجاد عملیات مستقل در تشخیص فلزیاب فرکانسی برای افزایش قدرت تفکیک طلا و انواع فلزات در عمق زیاد میباشد و از تجهیزات جانبی در افزایش قدرت فلزیاب فرکانسی میباشد و سنسور مغناطیسی در فلزیاب مغناطیسی یا دستگاه مغناطیس سنج عملکرد مستقل نداشته با وجود مدار این دسته فلزیاب بطور غیر مستقل عمل نموده و عملکرد مغناطیسی از مدار را ارسال مینماید

تفاوت سنسور فلزیاب فرکانسی با سنسور مغناطیسی در هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی  مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتور در این است که در این دسته فلزیاب های مغناطیسی یا دستگاه های مغناطیس سنج سنسور همان عمل کویل یا لوپ را انجام داده و خود مستقیم نمی تواند از مدار فلزیاب برای تفکیک یا تشخیص دستور گرفته و مجزا عمل نموده تا در قدرت فلزیاب برای تفکیک یا تشخیص اثر متقابلی بگذارد یا سنسور مگنت  یا سنسور مغناطیسی مانند همان سیم پیچ عمل مینماید و خود واکنش متفاوت یا ساختار ساخت مغناطیس یا فرکانس را مجزا نداشته تا بتواند به مدار فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا دستگاه مغناطیس سنج یک تجهیزات جانبی برای افزایش قدرت تشخیص تغییرات میدان مغناطیس باشد