چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 552

فلزیاب بدون سیم یا فلزیاب بی سیم که مدار ان بدون سیم به سرجستجوگر ارتباط داشته یا فلزیاب که با عملیات جستجو بدون سیم میتواند عملیات جستجو با انتن یا تصویر را بدست اورد حتماً باید از نوع فلزیاب فرکانسی باشد زیرا فلزیاب فرکانسی توان انجام این نوع عملیات را دارا میباشد که بتواند فرکانس بازتاب شده را مانند رادار بدون اتصال به سیم یا سرجستجوگر تشخیص داده و مشخص نماید

فلزیاب بی سیم یا فلزیاب بدون سیم ان فلزیاب است که سرجستجوگر یا لوپ یا کویل یا سنسوریا انتن بدون سیم و توسط انتن مرکزی با مدار مادر فلزیاب یا مدار مرکزی فلزیاب ارتباط برقرار مینماید

این نوع ارتباط فلزیاب بدون سیم یا فلزیاب بی سیم را با بلوتوث فلزیاب یا فلزیاب بلوثوث دارد اشتباه گرفته نشود زیرا بلوتوث در فلزیاب مربوط به اتصال به لپ تاپ یا تبلت است و ربطی به فلزیاب بدون سیم یا فلزیاب بی سیم ندارد

فلزیاب بدون سیم یا فلزیاب بی سیم میتواند فلزیاب بدون لوپ یا کویل باشد و با سنسور عمل نماید یا میتواند فلزیاب با لوپ و کویل بدون سیم یا بی سیم یا انتن بدون سیم متصل به مدار فلزیاب یا جعبه کنترل فلزیاب از فاصله دورعمل نماید این نوع فلزیاب که به اینصورت عمل مینماید از پیشرفته ترین نوع فلزیاب میباشد زیرا میتواند علائم فلزیاب و سرجستجوگر و علائم هدف را بنابر اصول رادار به یکدیگر منتقل  نماید

 البته این نوع فلزیاب بی سیم یا فلزیاب بدون سیم باید از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد تا فلزیاب بی سیم یا فلزیاب بدون سیم بنابراصول رادار تلقی گردد

در فلزیاب بدون سیم یا فلزیاب بی سیم مادر فلزیاب یا جعبه کنترل مرکزی فلزیاب را در یک محل به همراه لپ تاپ یا تبلت ثابت قرار داده و میتوان سرجستجوگر یا لوپ یا کویل یا سنسوریا دسته انتن را به فاصله دورتر  برده و از فاصله دوراز جعبه کنترل مرکزی فلزیاب ان محدوده یا منطقه را با صدا یا تصویر یا حرکت انتن مورد جستجو قرار داده وحدود و نقطه مرکز طلا یا هدف را مشخص نمود و یا در روش عملیات با فلزیاب انتنی یا دسته انتن میتوان شعاع زنی و نقطه زنی با دسته انتن نمود یا با کویل یا سنسور یا لوپ از فاصله دور صدا زمینه یا تصویر را بدست اورد