چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 369

فلزیاب بدون قدرت تفکیک در اصل ان دسته فلزیاب میباشد که فقط میتواند بین فلز اهنی با فلزیاب غیراهنی را تشخیص دهد و فلزیاب بدون قدرت تفکیک در عمق زیاد در ایران و دیگر کشورها حتی شرکت های فلزیاب معتبر خارجی نیز ارائه و تولید می شود و هر فروشنده فلزیاب در ایران فلزیاب خود را با قدرت تفکیک بالا در عمق زیاد به خریدارفلزیاب معرفی مینماید 

فلزیاب بدون قدرت تفکیک در عمق زیاد از نوع خارجی که شرکت های معتبر فلزیاب ارائه مینمایند و عملاً درسایت ها یا کاتالوگ خود یا عمق را مطرح ننموده یا قدرت حدودی عمق فلزیاب خود را برای یک هدف کوچک در پنجاه سانت تا هفتاد سانت بیان مینمایند تا به خریدار فلزیاب اعلام نمایند قدرت تفکیک این نوع فلزیاب که ارائه مینمایند در این حد میباشد ولی همین نوع فلزیاب خارجی را فروشندگان ایرانی با قدرت تفکیک در عمق زیاد به خریدار فلزیاب معرفی نموده