جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب تفکیک طلا مس را بخواهد انجام دهد باید توان تفکیک مجزا طلا از مس را داشته باشد و این شرایط برای تشخیص طلا از مس در تفکیک طلا از مس موضوع مجزایی است که هر نوع فلزیاب نمی تواند این دو نوع فلز را از هم تشخیص دهد

هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی  مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتور مس را راحتر از طلا میتواند در عمق تشخیص داده زیرا خود مس دارای قدرت بازتاب بیشتر در مقابل مغناطیس ازمیدان مغناطیس سرجستجوگر به دلیل مقاومت بالاتر و پراکندگی الکترون ها  ان نسبت به طلا میباشد

ولی در همان عمق که این دسته فلزیاب یا دستگاه ها مس را تشخیص داده طلا با همان ابعاد را نمی تواند تشخیص دهد و این بخاطر این است که مس دارای رسانایی بالاتری نسبت به طلا میباشد و همین بالاتر بودن رسانائی مس و مقاومت بالاتر و پراگندگی الکترونها در وضعیت حرارت موجب میگردد که در میدان مغناطیس بهتر جواب دهد و طلا دارای رسانایی پایین تری در وضعیت غیر مغناطیس خود میباشد و این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها در عمق زیاد به طلا پاسخ نمی دهد

تفاوت مس در شرایط ذکر داده شده میتواند در جریان میدان مغناطیس سرجستجوگر این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها با توان بالاتری در عمق بیشتر نسبت به طلا واکنش نشان دهد

 فلزیاب فرکانسی با توان تفکیک عدد VDI میتواند همان ابعاد مس را که در عمق زیاد تشخیص میدهد طلا را نیز با همان ابعاد در همان عمق زیاد تفکیک نماید زیرا در این نوع فلزیاب تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE میتواند تفاوت پراکندگی یا حجم الکترون از سطح طلا یا هدف را در بازتاب سیگنال علائم امواج الکترومغناطیس را  تشخیص داده و تفکیک نماید و تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION نوع میدان الکتریکی را در فرکانس مشخص نماید