چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 224

سیستمهای رادار زمینی حرارتی یا فلزیاب راداری حرارتی به چند دسته با نرم افزار و برنامه گوناگون تقسیم میشود . رادارزمینی دستی حرارتی یا فلزیاب سنسور نوری حرارتی با طراحی مدار طبق اصول رادار در تفکیک فرکانس طلا یا فرکانس انواع فلزات عمل جستجو و کاوش را انجام می دهد

در اصل رادار زمینی دستی یا فلزیاب حرارتی با سنسور نوری حرارتی یک سیستم حرارتی تصویری میباشد که بصورت تصویر حرارتی با تغییرات رنگ  به نسبت تغییر حرارت یا دما و وجود مادون قرمز در وضعیت سطح زمین صحنه کارعمل نموده و این تغییرات رنگ در صحنه کار  بر روی صفحه نمایشگر اشکار میگردد.

در مدل رادار زمینی دستی حرارتی یا فلزیاب لیزری حرارتی با مادون قرمز تصویر زنده همان هر تغییراتی میباشد که از لایه های زیرین زمین بر روی سطح زمین ایجاد میگردد و این تغییرات دما یا حرارت که با تشعشعات الکترو مغناطیس مادون قرمز همراه است با تفاوت رنگ بر روی صفحه نمایشگر اشکار میگردد .

در بعضی مواقع برای اینکه بتواند به تغییر رنگ اعتماد بیشتری حاصل نمود از نوع تصویر لکه رنگ تفکیک رنگ COL PRO  به همراه PIP   یا PPI با عدد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE  بهره برده میشود.