چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 283

ضعف فلزیاب مغناطیسی یا دستگاه مگنت یا مگنتومتر در نداشتن توان تفکیک طلا یا انواع فلزات در عمق زیاد در روش حرکتی AC میباشد و این ضعف میتواند از شرایط نوع تنظیمات قابل طراحی در مدار این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها گردد

بزرگترین ضعف هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی  مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتوردر این میباشد که از تغییر میدان مغناطیس در سرجستجوگر و مدار خود بهره میبرد و همین موضوع باعث میگردد که درطراحی مدار این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها از تنظیمات ترشهولد THRESHOLD برای تعیین سطح و حجم یا ابعاد هدف IND SIZE در تنظیمات پایه ای BASIC ADJUSSTMENT بهره برده نشود

با نداشتن تنظیمات ترشهولد THRESHOLD برای تعیین سطح و حجم یا ابعاد هدف IND SIZE در تنظیمات پایه ای BASIC ADJUSTMENT در این دسته از فلزیاب ها یا دستگاه ها در زمان انجام عملیات جستجو طلا یا انواع فلزات نمی توان تفاوت ذرات انرژی مواد معدنی یا منابع دیگر یا فلزات مزاحم یا فلزات پوسیده یا الیاژ فلزات را تشخیص داده و مشخص نمود و دستگاه های مغناطیسی یا مگنتومترو این دسته دستگاه های ذکر گردیده  قدرت بالایی در عملیات جستجو با ثبات را ندارد