جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب حذف انواع ذرات را در زمان جستجو طلا یا کاوش فلزات یا کاوش گنج بخواهد انجام دهد باید قدرت تشخیص بین الیاژاهداف یا الیاژ فلزات را از فلز خالص یا طلا خالص از طلا ترکیبی را دارا باشد و این عمل درصورتی انجام شدنی است که ان فلزیاب توان تشخیص ابعاد هدف IND SIZE را داشته باشد زیرا با تغییر عدد VDI در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میتوان الیاژ یک طلا یا فلز را تشخیص داده و از فلز طلا خالص یا دیگر فلزات که میتواند سیگنال علائم خود را بجای طلا یا هدف اصلی نشان دهد تشخیص داده و تفکیک نمود و این عمل در یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با وجود این نوع تنظیمات انجام شدنی است

ذرات در صحنه کار یا ذرات در خاک میتواند بصورت رگه ای یا توده ای در یک نقطه باشد یا به شگل کسترده و دانه ای در صحنه کار وجود داشته باشد

ذرات توده ای یا ذرات رگه ای یا ذرات پیوسته میتواند فلزیاب را منحرف به تشخیص خود نماید یا موجب گردد که فلزیاب بر روی این نوع ذرات واکنش قوی نشان دهد و باعث انحراف فلزیاب در تشخیص فلزیاب میگردد

ذرات دانه ای یا گسترده در صحنه کاربصورت پراکنده میباشد و این پراکندگی ذرات قدرت فلزیاب را در تشخیص و تفکیک و مشخص نمودن مرکز اهداف در عمق زیاد را کاهش میدهد

اثر ذرات بر روی فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مغناطیس سنج از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مگنتی یا یون یاب یا تسلا یا مگنتومتریا سیگنال ژنراتور بخاطر بهره گیری از تغییر میدان مغناطیس در سرجستجوگر به نسبت بیشتراز فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد زیرا فلزیاب که این نوع تنظیمات را دارا میباشد میتواند اهداف را از یکدیگر با عدد VDI مجزا تفکیک نموده و با تنظیم ابعاد وضعیت صحنه کار را به نسبت الیاژهدف مشخص نمود