جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

تفاوت فلزیاب در شکل طراحی مدار ان فلزیاب میباشد تفاوت فلزیاب درعملکرد فلزیاب برای تفکیک طلا یا انواع فلزات در عمق زیاد در روش حرکتی یا شعاع زنی AC میباشد

تفاوت فلزیاب در نوع عملکرد فلزیاب مشخص میگردد و فلزیاب ها در دو دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی و فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی تقسیم میگردد

تفاوت فلزیاب در تفکیک طلا یا انواع فلزات در عمق زیاد به نوع تشخیص از طریق تغییر مغناطیس در سرجستجوگر یا تشخیص فرکانس بستگی دارد

به ان دسته فلزیاب که با تغییر میدان مغناطیس در سرجستجوگر عمل مینماید فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی میگویند که بیشتر این نوع فلزیاب ها از دسته فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب بی اف او BFO و مگنتومتریا تسلا یا یون یاب میباشد که عملاً به خاطر بهره بردن از تغییر میدان مغناطیس درسرجستجوگر قدرت تفکیک طلا در عمق زیاد را نداشته  و تشخیص فلزات در این دسته فلزیاب ها با اختلال در صحنه کار اصلی روبرو میگردد

دسته دیگرفلزیاب ها از نوع فلزیاب فرکانسی میباشد که پیشرفته ترین ان فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد که میتواند فرکانس طلا یا فرکانس فلزات را با عدد VDI تشخیص داده و تفکیک نماید و از انجا که از تشخیص فرکانس بهره میبرد بطور طبیعی دارای قدرت تفکیک طلا در عمق زیاد میباشد زیرا فرکانس توان حرکت و نفوذ و تشخیص بازتاب فرکانس طلا یا انواع فلزات با تفکیک در عمق زیاد دارا است و فقط این دسته فلزیاب توان تفکیک طلا یا انواع فلزات را در عمق زیاد دارا است

 

فلزیاب قدرت عمق زیاد در تفکیک طلا را از نوع طراحی مدار خود بدست می اورد و هر فلزیابی دارای قدرت تفکیک طلا در عمق زیاد در روش حرکتی AC نمی باشد بخصوص فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی از دسته فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR با مگنتومتریا مگنت توان تفکیک و تشخیص طلا در عمق زیاد را در روش حرکتی AC ندارد

یک فلزیاب که قدرت عمق زیاد برای تفکیک طلا را دارد بطور طبیعی توانایی بالاتری برای تفکیک دقیق ترطلا و فلزات در عمق زیاد را با خطا پایین تر داشته و فلزیاب که قدرت بالایی در تفکیک طلا در عمق زیاد را در روش حرکتی AC دارا است متقابلاً در حذف ذرات مزاحم نیر قدرت بالاتری نسبت به یک فلزیاب باعمق کمتر ار دارا است

البته این موضوع در رابطه با فلزیاب های پیشرفته از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X بیشتر صدق مینماید و فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی دارای چنین شرایطی برای تفکیک طلا در عمق زیاد در روش حرکتی AC نمی باشد

مگنتومتردر اصل یک سیستم مغناطیس سنج میباشد و مگنتومتر یا تسلا یا یون یاب یا مگنت هیچکدام در اصل فلزیاب نمی باشد و قدرت تفکیک طلا یا انواع فلزات را نداشته و فلزیاب مگنتومتر وجود ندارد و مگنتومتریک مدار مغناطیس سنج است که توان تفکیک هیچگونه فلز را دار نمی باشد بخصوص مگنتومترقدرت تفکیک طلا را دارا نمی باشد زیرا طلا یک فلزغیر مغناطیس یا پارا مغناطیس میباشد و مگنتومترتوان تشخیص یا تفکیک فلزات غیر مغناطیس مانند طلا را ندارد

اشکال اساسی مگنتومتر این است که هر نوع فلز اهنی یا مواد معدنی یا منابع که دارای شرایط بالاتری در ایجاد مغناطیس دارا میباشد را میتواند بعنوان یک هدف یا طلا مشخص نماید و با داشتن چنین شرایطی خطا در تشخیص در مگنتومتر ایجاد میگردد و برای این است که مگنتومتر را بر روی اهنربا تست مینمایند

فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب TR را که با یک مدار مگنتومتر در یک جعبه کنترل قرارداده و بعنوان فلزیاب تصویری ارائه مینمایند در اصل توان تفکیک طلا یا انواع فلزات را در شرایط تصویری را نداشته و در زمان ارائه عمل تصویری انرا بر روی اهنربا به انجام میرسانند که این یک تست خطا در فلزیاب تصویری میباشد چون اهنربا دارای مغناطیس میباشد که میتواند سنسور مگنتومتر را دچار واکنش نماید و لکه رنگ اشکار گردد

زیر مجموعه ها