جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

 در فلزیاب تفکیک دار جدول تفکیک و تشخیص وی دی ای اسکال VDI SCALE طلا یا و نوع اهداف ومنابع و مواد معدنی را با عدد وی دی ای VDI مشخص مینماید که به تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT یا وی دی ای دیسک  VDI DISC میگویند این جدول در تمامی سیستمهای فلزیاب تفکیک دار دنیا یکسان است و فقط امکان دارد طراحان چیدمان اعداد انرا از صفر تا ده یا صفر تا صد قرار دهند در بعضی سیستمها یک همان عدد صفر (0) میباشد

البته سطح طبقه قرار گرفتن تنظیمات تفکیک ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI در جدول تفکیک و تشخیص وی دی ای اسکال VDI SCALE در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با فلزیاب مغناطیسی متفاوت است

فلزیاب که تصویر مانند تصویر تلویزیون در عمق زیاد بتواند تشخیص داده و اشکار نماید وجود ندارد پس سیستم  فلزیاب  به صورت عام طراحی و در اختیار کاربران قرار گرفته نشده است که بتواند تا عمق زیاد تصویر واقعی هدف مانند تصویر تلویزیون به اپراتور نشان دهد یا اعداد و لکه رنگ یا رنگ را به شکل خود هدف مانند تصاویر در تلویزیون نشان دهد و به همین نسبت در رابطه با اعداد و رنگ تصاویر قراردادی نیز این موضوع صدق مینماید که واکنش یا اطلاعات ارائه شده در اثر الیاژ و عمق طلا یا هدف و مواد معدنی و منابع صحنه کاربر روی نوع لکه رنگ یا رنگ یا اعداد و تصاویر دیجیتال و قراردادی تغییرات ایجاد نماید و یا حالت عمومی واکنش سیستم فلزیاب در اطلاعات بدست امده از منابع و مناطق گوناگون برای یک هدف یکسان نباشد.

در صورتیکه فلزیاب با اشکار نمودن طلا یا فلزات به شکل واقعی در عمق زیاد طراحی  شده بود در رادارهای تصویری هوائی نظامی و هواشناسی قابلیت استفاده داشت و به جای اینکه هدف یا هواپیما یا تغییرات اب و هوا را بصورت لکه رنگ یا گرافیک مشخص نماید بصورت تصویر زنده و عین تصویر هدف یا هواپیما یا تغییرات اب و هوائی مانند طوفان را نشان می داد با آنکه تصاویر ایندسته از رادارهای تصویری هوائی و هواشناسی و نظامی نیز به صورت لکه تصویریا رنگ یا گرافیک میباشد.

 

زیر مجموعه ها