جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

برای اینکه بدانید با فلزیاب METAL DETECTOR چگونه عملیات کاوش طلا یا انواع فلزات را انجام دهید میتوانید در سایت فلزیاب WWW.MDT11.COM بدست اورید و مطالب علمی در زمینه فلزیاب METAL DETECTOR در سایت WWW.MDT11.COM مطالعه نمائید که موضوعات بیان شده از کتاب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد

فلزیاب انتنی توان کاوش طلا یا تفکیک طلا را در شعاع زنی RADIUS یا نقطه زنی DC / MOTION دارا میباشد به شرط انکه ان فلزیاب انتنی طبق اصول رادار عمل نماید و باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD باشد و فلزیاب انتنی عملیات جستجو را برای کاوش طلا یا انواع فلزات طبق عدد VDI در مسیر یابی یا نقطه زنی در زمان تمرین به انجام رساند توان قدرت خود را نشان داده و برای مشخص نمودن مرکز هدف یا طلا نیازمند عملیات جستجو با روش صحیح و ترسیم مختصات مسیر یابی یا شعاع زنی و تشگیل دیواره هدف برای نقطه زنی میباشد.

فلزیاب تصویری برای تفکیک طلا یا انواع فلزات نیاز به تنظیمات مستقیم داشته و به تنظیمات یا فیلتری که بر روی عملکرد سیستم فلزیاب METAL DETECTOR بصورت مستقیم و بدون محدودیت تاثیر گذارد را تنظیمات پایه اساسی یا BASIC ADJUST به ان میگویند یا در اثر کمترین تغییرات در این تنظیمات  نحوه عملکرد ان تنظیم تغییر مینماید را BASIC ADJUSTMENT یا میکرو ویو یا میکروسکوپی مینامند که این تنظیمات فلزیاب مربوط به قسمتهای میباشد که که مدار بنابر ان طراحی گردیده است

زیر مجموعه ها